Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

Margareta Aspán (red.), Jutta Balldin (red.), Charlotte Engel (red.), Anna Röing Hellberg (red.)
Bok

Produkten har utgått. Använd gärna menyn eller sökfunktionen för att hitta det du söker.

Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur kan skolans demokratiska idéer och dess värdegrund förverkligas och bli en självklar del av förskolan och skolan, samt av barns och elevers lärande och utveckling? Att ha bestämda mål för undervisningen – mål som kan uppnås och där uppnåendegraden kan mätas – är en given del av skolans utbildning. Men utbildning kan även omfatta andra dimensioner, där kreativiteten inte alltid söker givna eller ens befintliga svar, utbildning som rymmer undran och till och med förundran över världen.

I den här boken medverkar ett antal forskare och lärare som har ett engagemang i barns rättigheter och estetik. Texterna i boken är av olika slag: några är längre och teoretiskt förankrade, andra är korta beskrivningar av eller reflektioner över pågående arbete i skolan.

Det som förenar bokens olika kapitel är vissheten om att estetiken har stor betydelse för både kunskaps- och identitetsutveckling samt för ett förverkligande av mänskliga rättigheter, solidaritet och gemenskap. De medverkande författarna delar alla en övertygelse om att estetik och estetiska uttryck kan vara vägen till självinsikt hos både lärare och elever, och öppna diskussioner om rättigheter och gemensamma värden.

Margareta Aspán (red.) är fil.dr i pedagogik och arbetar vid Stockholms universitet.

Jutta Balldin (red.) är fil.dr i pedagogik och arbetar som lärarutbildare vid Malmö högskola, främst inom förskollärarutbildning.

Charlotte Engel (red.) är legitimerad gymnasielärare i teater och estetisk kommunikation och har arbetat vid Estetiska programmet på gymnasieskolan Spyken i Lund i mer än 20 år.

Anna Röing Hellberg (red.) är teaterlärare och professionell skådespelare med mångårig erfarenhet av att arbeta med framför allt teater för barn och unga.

Isak Benyamine är fil.lic. i didaktik och doktorand i pedagogik på Stockholms universitet samt verksamhetsutvecklare vid Riksteatern.

Lisa Eklöv är rektor på grundskolan Filosofiska i Stockholm.

Liza Haglund har en tjänst på Södertörns högskola där hon undervisar i bland annat barns existentiella frågor.

Fredrik Håkansson är rektor och leder de kreativa projekt som genomförs på Humfryskolan i Malmö.

Marina Jonsson är konstnär och håller kurser, ger föredrag och utbildningar inom olika kreativa ämnen.

Camilla Löf är fil.dr i pedagogik och arbetar som lärarutbildare vid Malmö högskola.

Daniel Oja är med och driver scenkonstkompaniet Nordcirkus.

Henning Pettersson arbetar som lärare i musik och slöjd på Humfryskolan i Malmö.

Teresa Rooth är förskollärare och konstnär, utbildad vid Konstfack.

Alexandra Ljungkvist Sjölin arbetar som lärare i svenska som andraspråk och teater på Liljeholmens Gymnasium i Stockholm.

Mia-Marie Sternudd-Groth är fil.dr i pedagogik med inriktning mot dramapedagogisk forskning och är verksam som utbildningsledare vid Rektorsprogrammet, Karlstad universitet.

Anna Wennergren är projektledare och verksamhetsansvarig i den ideella föreningen Artikel 31.

Anna Åberg är fil.kand. i pedagogik och utvecklare/kultursamordnare vid Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersund.

Lisa Öhman är fil.dr i didaktik och prefekt vid Institutionen för slöjd och bildpedagogik (IBIS) på Konstfack, Stockholm.

  • Artikelnr: 40695291
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017
Recensioner

Förskolans och skolans estetiska ämnen, som tillför det mänskliga kapitalet betydande värden, förankras i en vid ram. Ämnena bidrar inte enbart till att öppna konstens världar för förskolebarn och skolelever, utan har ett djupare syfte: identitet, självinsikt och medvetenhet kan utvecklas på ett sätt som stärker också vår demokrati. [...] Femton texter, de flesta erfarenhetsförmedlande, några mer teoretiska, bidrar till en offensiv för det estetiska uttryckets kraft, vilken under många år kommit i skymundan för både besparingskrav och rop på ordning och reda. Skolan, så som författarna uppfattar den, är som samhällets viktigaste plats också den aktör som kan påverka och avgöra i vilken riktning demokratin går framöver. Bokens bästa texter förmedlar den insikten. I och med det, måste framhållas dess värde inte bara för all förskole- och skolpersonal utan också för blivande pedagoger.

BTJ-häftet nr 14, 2017, Lektör Michael Economou