Fokus – SO och NO för 1–3

Fokus – efterlängtad nyhet i SO och NO!

Med Fokus NO och Fokus SO får du allt samlat för dina lektioner: tydliga genomgångar, uppgifter till varje arbetsområde, och lärarstöd. I häftena med uppgifter får eleverna arbeta självständigt och skriva för hand. Allt du behöver för att få tillgång till allt innehåll är en lärarlicens!

Vad är Fokus NO och SO? Häng med på rundtur i läromedlen!

I den här inspelade webbträffen får du se mer av allt innehåll i Fokus, och du får tips kring hur du kan arbeta med Fokus i din undervisning.

I den här korta filmen (<3 min) får du en rundtur i Fokus SO . 

I den här korta filmen (<3 min) får du en rundtur i Fokus NO . 

Vad innehåller arbetsområdena i Fokus?

Här kan du se vad alla arbetsområden i Fokus SO och NO innehåller>>

 

Inspiration och förförståelse med bildspel, film och samtal

Fånga elevernas intresse i gemensamma genomgångar med bilder, texter, filmer och begrepp.

Arbeta med samtalsfrågor och gemensamma övningar och få igång aktivitet och diskussion i klassrummet!

 

Arbetshäften med uppgifter

I lärarstödet finns arbetshäften med många uppgifter till varje arbetsområde. Du skriver ut arbetshäftena till eleverna och de skriver svar på uppgifterna för hand. 

Du kan också projicera alla arbetsblad för att ha genomgångar kring dem.

Lärarstöd och kooperativa övningar

Till varje arbetsområde finns gemensamma uppgifter och kooperativa övningar att arbeta tillsammans med i klassen.

I lärarstödet finns även handledning till varje arbetsområde, en tydlig arbetsgång och förslag på hur du kan arbeta. Här hittar du också länkar och tips på webbsidor som knyter an till innehållet.

Så kan du arbeta med Fokus 

 • Starta ett nytt arbetsområde med gemensam genomgång utifrån texter, bilder och filmer.
 • Arbeta med kooperativa övningar som finns kopplade till respektive område.
 • Skriv ut arbetshäften med uppgifter och låt eleverna arbeta enskilt eller tillsammans och skriva svaren för hand. 
 • Ta hjälp av lärarstödet där du får tips kring hur du kan jobba.

Allt du behöver är en lärarlicens där du får tillgång till allt innehåll

 • Genomgångar med bilder, filmer och övningar 
   
 • Många arbetsblad med uppgifter att skriva ut till eleverna
   
 • Lärarstöd kring varje arbetsområde

Bra övningar med tydliga bilder, bra samtalsfrågor och arbetsblad som passar till innehållet.

Katarina Nilman, lärare i åk 2, Västerstrandskolan, Karlstad