Internationell ekonomi, fakta- och övningsbok
Prova

Internationell ekonomi, fakta- och övningsbok

Av Ann-Charlotte Lyvall
Bok
Privatkund? Läs mer här

Internationell ekonomi är ett läromedel för kursen Internationell ekonomi på gymnasienivå och för komvux, men passar även för andra grundläggande kurser i ämnet. Läromedlet finns som tryckt elevbok och lärarwebb.

På ett tillgängligt och stimulerande sätt kopplas ekonomiska teorier till historiska fakta och nutida händelser, vilket gör det enklare för eleverna att se och förstå samband. Boken förklarar grundligt ekonomiska drivkrafter och redogör för handelns betydelse och utveckling. Innehållet spänner från valutahandel och handelshinder till hur miljön påverkas av handel. Global resursfördelning tas upp liksom hur regionala samarbeten för ekonomisk integration fungerar. Läromedlet behandlar även kulturens betydelse för affärsrelationer och Sveriges roll i en globaliserad ekonomi.

Internationell ekonomi, fakta- och övningsbok  i korthet:
• ett läromedel för kursen Internationell ekonomi på gymnasienivå och för komvux
• väcker intresse för ämnet genom att visa sammanhangen mellan individ, nation, företag och organisationers handlande på världsmarknaden
• ekonomiska teorier kopplas till historiska fakta och nutida händelser

 • Artikelnr: 40676900
 • Sidor: 232
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2013
 • Recensioner
   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 13119180

  Lektör: Jan-Olof Svensson

   

  Författaren är gymnasielärare i samhällskunskap och har lång erfarenhet som redaktör och förläggare av läromedel. Boken är också lämplig som fördjupning i kurserna samhällskunskap 2 och 3 samt för självstudier. Syftet är att ge läsaren en begreppsapparat för att kunna resonera kring samhällsekonomiska frågeställningar i en internationell kontext. I bokens inledning belyses dagens internationella ekonomi. Därefter följer ett längre ekonomiskt-historiskt avsnitt som börjar kring medeltiden och fortsätter fram till idag. Vidare behandlas handelsteorier, protektionism, valutahandel, WTO, finansmarknader och finanskriser, EU och Euron,
  utvecklingsekonomi, negativa effekter av internationell ekonomi, och olika affärskulturer. Allt presenteras på ett
  pedagogiskt och intresseväckande sätt med olika modeller, teorier och exempel som ger läsaren både allmänbildning och spänning. Varje kapitel avslutas med uppgifter vars huvudsyfte är att hjälpa läsaren konkretisera och repetera det viktigaste innehållet. Denna aktuella och intressanta lärobok är utmärkt för målgruppen.