Gleerups Engelska grammatik

Gleerups Engelska grammatik

Bok
Privatkund? Läs mer här

Gleerups Engelska Grammatik är baserad på omfattande forskning om modern engelska. Boken behandlar grammatikens funktionella och kommunikativa roll. Den behandlar även kontraster mellan engelskan och svenskan och andra vanliga språk som nu talas i Sverige. Till grammatiken finns två övningsböcker, en lättare och en svårare version samt facit till båda.

  • Artikelnr: 40617071
  • Sidor: 336
  • Upplaga: 2.11
  • Utgivningsår: 1993