Lyssna på svenska, Hörförståelseövningar för Sfi

Lyssna på svenska, Hörförståelseövningar för Sfi

Bok
Privatkund? Läs mer här

Lyssna på svenska består av ett häfte med hörförståelseuppgifter för kopiering, hörmanus, facit och cd-audio. Materialet är avsett för kursdeltagare på samtliga studievägar inom sfi.

Hörövningarna är indelade i tio olika teman, med två eller tre svårighetsnivåer inom varje område. Språket är enkelt talspråk som rör vardagsnära ämnen. Sfi-deltagarna får träning i att plocka ut viss information från meddelanden i till exempel telefonsvararen, högtalare, nyhetssändning, samtal eller knappa sig fram till myndighet, varuhus etc. Innehållet i hörövningarna sträcker sig från korta anvisningar och matchning med rätt bild till längre och mer komlex information för de svårare nivåerna. Korta vokalövningar med diktamen förekommer också.

  • Artikelnr: 40665317
  • Sidor: 72
  • Upplaga: 1.9
  • Utgivningsår: 2008