Läromedel för nyanlända elever och i svenska som andraspråk för årskurs 7–9 

Har du elever i din klass som ganska nyligen kommit till Sverige? Det innebär förstås massor av nya möjligheter i undervisningen men också en del utmaningar för dig som lärare. Här får du tips på några material för årskurs 7-9 som kan vara till hjälp i ert arbete tillsammans i klassrummet. 

Språkkraft 

Språkkraft för åk 7–9 riktar sig till elever i högstadieåldern som nyligen har kommit till Sverige. Språkundervisningen integreras i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik. Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande!

Entré 

Entré B elevbok är en kombinerad textbok och arbetsbok som innehåller texter i skolans alla genrer. Boken är uppbyggd efter cirkelmodellen och varje kapitel omfattar en genre. Varje kapitel inleds med en målsida med rubrikerna Tala, Läsa, Skriva, Språkliga drag och Förmågor.

Jalla – raka vägen! 

Genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet. Jalla – raka vägen! erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner.

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7-9

Här finns en separat del för svenska som andraspråk som är tematiskt uppbyggd och har en tydlig progression. Fakta och färdighetsträning varvas och i början av varje avsnitt förklaras kunskapskraven och vilka färdigheter som tränas. Förutom möjligheten till talsyntes finns genomgångsfilmer i anslutning till flertalet texter, allt för att underlätta läsningen. 

Svenskbiten

Basmaterial i svenska som andraspråk 1-6, som även kan användas i årskurs 7-9. Enkelt språk och tydlig progression. Vardagsnära innehåll, upprepningar av ord och fraser och mycket bildstöd underlättar språkinlärningen.

Stegen

Stegen Sätt ord på vardagen och  Sätt ord på NO och SO hjälper eleverna att utöka sitt ordförråd och ger extra träning i svenska språket.  Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga.

Reparationskurs

Flexibelt arbetsmaterial som hjälper dina elever att klara kunskapskraven i svenska i årskurs 9. Individanpassat och även lämpligt för introduktionsprogrammet, SVA-klasser och GrVux.

7-9 Nyanlända SVA