Nyanlända, Sva

Har du elever i din klass som ganska nyligen kommit till Sverige? Det innebär förstås massor av nya möjligheter i undervisningen men också en del utmaningar för dig som lärare. Här får du tips på några material för årskurs 7-9 som kan vara till hjälp i ert arbete tillsammans i klassrummet.

Aktuellt om undervisning för nyanlända

Viktigt att börja undervisa skolspråk för nyanlända elever  
Läs intervju med Tiia Ojala, författare till nya läromedlet Språkkraft, lärare och föreläsare med lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända.

 

Interaktiva böcker stort stöd för nyanlända elever

På Korsavadskolan i Simrishamn går många nyanlända elever som snabbt behöver lära sig svenska. Interaktiva böcker har visat sig vara ett stort stöd i undervisningen. Översättningsfunktion, talsyntes, frågor efter kapitlen och filmer är några funktioner som flitigt används i arbetet. Vi besökte en lektion och fick träffa elever och lärare. 

Utkik 7-9 Historia Interaktiv elevbok 12 mån

Studiestöd på arabiska i Utkik 7-9 Nyhet

I Utkik 7–9 interaktiva böcker ingår studiestöd på arabiska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet i boken. Genom att aktivt koppla texten på svenska till det egna modersmålet får eleven ett ökat ordförråd och en bättre begreppsförståelse i båda språken. Studiestödet aktiveras via Inläsningstjänst.

Jalla - raka vägen! B

Jalla – raka vägen! Nyhet

Genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet. Jalla – raka vägen! erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner.

Portal Grundbok Interaktiv elevbok 12 mån

Portal - svenska som andraspråk Nyhet

Separat block för svenska som andraspråk, både i digitalt elev- och lärarmaterial. Inlästa texter och självrättande övningar. Portal vardagsgrammatik - kortfattad grammatik som är lätt att bära med sig.

Stegen - Sätt ord på vardagen

Stegen

Sätt ord på vardagen, Sätt ord på NO och SO och Gå in i rollen hjälper eleverna att utöka sitt ordföråd och läsa upp eller framföra texter.

Svenskbiten A1 Arbetsbok

Svenskbiten

Basmaterial i svenska som andraspråk 1-6. Kan även användas i årkurs 7-9. Enkelt språk och tydlig progression. Vardagsnära innehåll, upprepningar av ord och fraser och mycket bildstöd underlättar språkinlärningen.

Reparationskurs Läsa Kop pärm

Reparationskurs

Flexibelt arbetsmaterial som hjälper dina elever att klara kunskapskraven i svenska i årskurs 9. Individanpassat och även lämpligt för introduktionsprogrammet, SVA-klasser och GrVux.

Ordvalen

Ordvalen

Kunskapsutvecklande arbetsmaterial som ger tydlig stöttning i form av ordlistor och textstrukturer. Språkundervisningen integreras med ämnesundervisningen i Ordvalen SO, NO och teknik.

Mattegruvan Grundbok 2:a uppl

Mattegruvan 4-7

För elever som studerar matematik samtidigt som de lär sig svenska, förberedelseklasser årskurs 4-7 och senare delen av grundläggande vuxenutbildning. Genomgång av matematik och språkliga begrepp, jämförelser mellan matematiska begrepp och skrivsätt i Sverige och i andra kulturer.