Programmering för 7–9 

Nu ingår programmering som en obligatorisk del i flera ämnen, framför allt i teknik och matematik. Här hittar du läromedel för högstadiet som innehåller programmering.

Hitta koden 7-9 Nyhet

Hitta koden 7-9 innehåller inspirerande programmeringsuppgifter kopplade till respektive område i det centrala innehållet. Eleverna får tolka och skriv riktig kod för att kunna lösa matematiska problem. Programspråket är JavaScript och koden kan testas enkelt direkt i webbläsaren. 

Programmering för högstadiet

Hjälper dina elever att på ett enkelt och roligt sätt förstå och använda programkod med hjälp av modern webbteknik. Eleverna skriver kod i programspråket JavaScript på den tillhörande hemsidan, och övningarna ger omedelbara grafiska resultat. 

Mondo matematik 7-9

I Mondo matematik 7-9 finns programmering som ett eget kapitel i alla årskurser, med programmeringssuppgifter kopplade till respektive område i det centrala innehållet. Eleverna löser problemen med hjälp av ett föreslaget programmeringsspråk och kan testa koden enkelt direkt i webbläsaren.

Matematikportalen F-9

I Matematikportalen finns aktiviteter där eleverna får använda kodning som ett redskap till problemlösning. De får prova att koda, testa, rätta fel och upprepa processen tills problemet är löst. Begrepp och processer av programmering introduceras genom aktiviteter som fokuserar på att konkretisera kodning och öka elevernas förståelse.

Titano teknik 7-9

I avsnittet kommunikations- och informationsteknik får eleverna kunskap om analoga och digitala signaler, nätverk, datasäkerhet och programmering. I uppgifterna "Fundera och konstruera" får eleverna öva på att tänka som en programmerare och lösa uppgifter med hjälp av JavaScript i labbet koda.nu.

Gleerups teknik 7-9 digitalt läromedel

 I avsnittet kommunikations- och informationsteknik får eleverna kunskap om anologa och digitala signaler, nätverk, datasäkerhet och programmering. I uppgifterna "Fundera och konstruera" får eleverna öva på att tänka som en programmerare och lösa uppgifter med hjälp av JavaScript i labbet koda.nu.

Programmering på en minut

Kom igång med programmering - några snabba tips

 Mikael Tylmad som är IKT-pedagog och undervisar i programmering ger konkreta tips på hur du kan tänka för att enkelt få in programmering i din undervisning.

PEDAGOGISK INSPIRATION

Programmering i skolan – hur gör jag? >

Mikael Tylmad, IKT-pedagog, lärare i programmering och författare till flera läromedel i programmering ger tips på hur du kommer igång med programmering i din undervisning.

DIGITAL KOMPETENS I STYRDOKUMENT

Skolverket informerar

Skolverket informerar Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

7-9 Programmering