Programmering 7-9 | Gleerups

Läromedel i programmering för 7–9

Regeringen har beslutat om stärkt digital kompetens i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner vilket bland annat innebär att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik. Här hittar du läromedel i programmering för årskurs 7-9.

7-9 Programmering