Läromedel i samhällskunskap för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i samhällskunskap för gymnasium och vuxenutbildning. Gleerups har ett brett och gediget utbud med läromedel för att alla kurser: Samhällskunskap 1a1, Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3, Internationell ekonomi och Internationella relationer.

Kompass till samhällskunskapNyhet

Kompass är en serie rikt illustrerade läromedel med en tydlig struktur och ett enkelt språk. Här presenteras samhällskunskapens olika moment på ett enkelt och konkret sätt. Kompass består av läromedel för kurserna Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b. I serien finns tryckta elevböcker och ett heltäckande digitalt läromedel, du väljer det som passar dig och dina elever bäst.

Reflex

Reflex är ett av Sveriges populäraste läromedel som med ett enkelt och berättande språk och många vardagsnära exempel fångar elevernas intresse och fungerar som ett bra verktyg för diskussion och debatt. Serien erbjuder dessutom stora digitala möjligheter för dig som föredrar det. Reflex bestå av läromedel för kurserna Samhällskunskap 1a1, Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3.

Arena

Arena är en serie heltäckande och högkvalitativa läroböcker och digitala läromedel med massor av extramaterial. Spännande fördjupningar och ett omsorgsfullt bildval väcker intresse och lust för samhällskunskapen. Arena är samhällskunskap för hela gymnasiet – uppdaterat, modernt och flexibelt förpackat! I serien finns läromedel till kurserna Samhällskunskap 1a1, Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 2, Samhällskunskap 3, Internationell ekonomi och Internationella relationer.

Se samhället!Nyhet

Se samhället! är ett läromedel för elever på introduktionsprogram som strävar efter ett betyg i samhällskunskap årskurs 9 men passar även på den grundläggande vuxenutbildningen. Materialet ger eleverna ett utmärkt stöd i sin språkutveckling. Ditt arbete underlättas via den kompletterande lärarwebben som innehåller lärarstöd, självbedömningsmatriser, introduktion till språkutvecklande arbetssätt och mycket mer.

Samhällskunskap – så klart!

Samhällskunskap för gymnasiesärskolan, anpassad efter reformen 2013. Med en tydlig text, ordförklaringar och konkreta exempel förklaras innehållet på ett ypperligt sätt. Läromedlet finns i tryckt och digital form, välj det som passar just dig och dina elever.

Gymnasium och Vuxenutbildning Samhällskunskap