Läromedel i sfi

Det finns ett stort behov av bra sfi-undervisning i Sverige. Vägen till ett nytt samhälle och en ny arbetsmarknad går genom språket. Att kunna kommunicera och förstå sin omvärld är av stor betydelse för oss människor. Hos Gleerups hittar du därför ett stort urval av material inom sfi, både tryckt och digitalt. Sortimentet består av allt från heltäckande basläromedel, till bredvidmaterial, hörövningar och kopieringsunderlag för alla kurser och studievägar.

IngångNyhet

Ingång är en basserie anpassad efter de olika kurserna och studievägarna inom sfi. Med texter i fokus ger serien, precis som namnet signalerar, eleverna en bra väg in i det svenska språket. Läromedlen finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Kommunicera meraNyhet

Kommunicera mera är ett bildbaserat material som tränar de kommunikativa förmågorna via vardagliga teman såsom familj, arbete, skola, hälsa, fritid, kärlek, vänskap och känslor. Materialet vänder sig främst till de som studerar sfi kurs B och C men kan även användas för kurs D.

Nivåtest i sfiNyhet

Nivåtest i sfi består av fem diagnostiska tester med tillhörande facit. Materialet underlättar ditt arbete vid gruppindelningar och kan användas för att definiera elevers nivåer.

Sfi-boken

Sfi-boken är en läromedelsserie som bygger på intervjuer med barn, unga och äldre. Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel. Serien finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst!

LäsglädjeNyhet

Läsglädje är en serie lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagliga händelser där läsaren kan känna igen sig. I böckerna finns även ordlistor, dialoger och tips till dig som lärare.

Ryktet går och 9 andra noveller

Ryktet går och 9 andra noveller är en novellsamling för ungdomar om kärlek, konflikter och vardagliga situationer med överraskande vändningar. Det är korta berättelser av lite varierande svårighetsgrad med händelser hämtade ur elevernas vardag, som förhoppningsvis ska leda till diskussioner och eftertanke.

Gymnasium och Vuxenutbildning Sfi