Läromedel för gymnasium och vuxenutbildning

Gleerups har ett stort utbud av tryckta och digitala läromedel för gymnasieskola och vuxenutbildning. Välj ämne/ämnesområde nedan för att titta närmare på vårt sortiment samt för tips och inspiration till din undervisning.

Snart går gymnasiet från kursbetyg till ämnesbetyg. En stor förändring som kommer påverka mycket – inte minst dina läromedel. Men det berör inte alla elever. Hela 350 000 kommer fortsätta enligt nuvarande kursplaner. Gymnasieelever som har samma rätt till relevanta läromedel av hög kvalitet. Under hela sin gymnasietid. Glöm inte bort dem. Det finns många skäl att ge dem de läromedel de har rätt till.