Tre dagar med tre spår under tre veckor

Gleerups användardagar är för dig som använder eller är nyfiken på Gleerups digitala läromedel. I år blir upplägget annorlunda på fler än ett sätt. Vi har inte möjlighet att mötas rent fysiskt, men istället erbjuder vi ett fullmatat digitalt program som gör att vi får chans att träffa fler av er än någonsin. Vi möts i tre olika spår, för dig som jobbar på grundskolan, gymnasieskolan eller som skolledare/IKT-pedagog. Varje spår erbjuds under tre olika eftermiddagar, allt för att så många som möjligt ska få en chans att delta. Scrolla ner för att hitta just ditt spår och välj det datum som passar dig. Vi ses! 

Grundskola

Välkommen att delta på en spännande eftermiddag för dig som jobbar på grundskolan. Vi erbjuder samma program bestående av fyra inspirerande seminarium, en dag per vecka under tre veckor, allt för att så många som möjligt ska få en chans att delta.

Vårens nyheter är WOW!

Här kommer alla nyheter på en och samma gång! Ämnen, interaktivitet, resultat och ett riktigt fett planeringsverktyg. Don’t miss out!

Marcus Ander, konceptansvarig digitala läromedel

Kvalitet är ALLT!

Läromedlet är  bästa stödet för lärarens undervisning och elevens lärande. Men vilka tankar ryms i begreppet “kvalitet”? 

Erik Rönningberg och Ulf Wagner, läromedelsutvecklare

Digital läsning – SE HIT!

Det går utmärkt att läsa för att lära i digital text – men det går inte av sig själv. Här får du konkreta tips på lässtrategier och studieteknik!

Hanna Oreborg, kundansvarig

Tillgängligt för alla – SJÄLVKLART!

Vad är viktigare än tillgängligt lärande för alla elever oavsett förutsättningar? Grymma pedagogiska tips på flexibilitet och individanpassning kommer här!

Lotta Persson, processledare
 

Gymnasium- och vuxenutbildning

Välkommen att delta på en spännande eftermiddag för dig som jobbar på gymnasium eller vuxenutbildning. Vi erbjuder samma program bestående av tre inspirerande seminarium, en dag per vecka under tre veckor, allt för att så många som möjligt ska få en chans att delta.

Koll på förändringarna?

Förändringar i kurs- och ämnesplaner – har du koll på dem? Vi har! Det är en del som ändras även i läromedlen. Stay tuned!

Lars Åkerblom, ansvarig digital utveckling,
Stina Willquist, läromedelsutvecklare Vård- och omsorgsprogrammet,
Per-Olof Bergmark, läromedelsutvecklare matematik

 

Vårens nyheter är WOW!

Här kommer alla nyheter på en och samma gång! Ämnen, interaktivitet, resultat och ett riktigt fett planeringsverktyg. Don’t miss out!

Marcus Ander, konceptansvarig digitala läromedel

Kris med läsförmågan?

Uthålliga läsare, goda läsare behöver vi fler av! Här får du konkreta tips på lässtrategier och studieteknik i det digitala läromedlet!

Hanna Oreborg, kundansvarig
 

Gemensam digital lärmiljö – hur då?

Balansgången mellan skolans gemensamma digitala miljö och dina val av resurser som ämneslärare – inte helt enkelt. En sammanhållen miljö underlättar för elevens lärande. Några tips kommer här!

Lotta Persson, processledare
Marcus Ander, konceptansvarig
Lars Åkerblom, ansvarig digital utveckling

Skolledare/IKT-pedagog

Välkommen att delta på en spännande eftermiddag för dig som är skolledare, IKT-pedagog eller på något sätt driver utvecklingsarbete på er skola. Vi erbjuder samma program bestående av tre inspirerande seminarium, en dag per vecka under tre veckor, allt för att så många som möjligt ska få en chans att delta.

Går det att skapa en smidigare lärmiljö?

Enkel inlogg, minimal administration och sömlösa förflyttningar mellan olika system som  hör ihop – går det? Lärare och elever ska ha fokus på pedagogik och lärande, inte teknik. Absolut! Vi hjälper er, men det här behöver ni veta först!

Lars Åkerblom, ansvarig digital utveckling
Marcus Ander, konceptansvarig
Hans Ekdahl, integrationsansvarig

Kvalitet och likvärdighet på riktigt – hur gör man?

Likvärdighet handlar inte bara om att säkra likvärdig tillgång till läromedel utan det handlar om att systematiskt säkra en likvärdig användning. Hur organiserar man för det? 

Lotta Persson, processledare
Hanna Oreborg, kundansvarig

 

Skolbiblioteket driver framgångsrikt lärande

Med rätt fokus och organisation blir skolbiblioteket navet i skolans utvecklingsarbete i alla frågor om läsning, språkutveckling, digital kompetens och MIK-frågor. Kollegialt lärande i världsklass! 

Maria Schedvin, skolbiblioteks-utvecklare i Malmö stad 
 

Vårens nyheter är WOW!

Här kommer alla nyheter på en och samma gång! Ämnen, interaktivitet, resultat och ett riktigt fett planeringsverktyg. Don’t miss out!

Marcus Ander, konceptansvarig digitala läromedel