Revisorns roll

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Revisorns roll är en introduktionsbok som behandlar revisors- och revisionsrätt. Med revisionsrätt menas de regler som gäller för revision i olika företagsformer. Revisorsrätt avser i stället de krav som ställs på revisorer och deras verksamheter.

Dessa regler utmärks av en hög grad av internationalisering, där EU-rätten framför allt påverkar de största företagen. Revisorernas praktiska verksamhet styrs däremot i hög utsträckning av internationella, privaträttsligt framtagna revisionsstandarder. Syftet med boken är att ge en överblick över det regelkomplex av nationell rätt, EU-rätt och internationella standarder som styr revisionen och revisorers verksamhet. Fokus i boken ligger på revision i privaträttsliga juridiska personer, till exempel aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Det är således associationsrättslig revision som behandlas.

Boken vänder sig framför allt till studerande på juristprogram och andra rättsvetenskapliga utbildningar samt på kurser i handelsrätt och företagsekonomi på ekonomutbildningar.

Stefan Olsson är professor i finansrätt och föreståndare för Forum För Redovisning vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Han undervisar och forskar bl.a. i redovisningsrätt och har publicerat ett antal böcker och artiklar i detta ämne.

  • Artikelnr: 40688804
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017