Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken
Prova

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Vilken betydelse har barns skapande för deras möjligheter att skapa mening i tillvaron? Hur kommuniceras dessa processer mellan barn och vuxna i den pedagogiska praktiken? Hur gör barn sina röster hörda? Den här boken vill visa på den dynamik som råder mellan å ena sidan pedagogiska och kulturella praktiker och, å andra sidan, teoretiska tolkningar.

Boken är indelad i tre teman: del 1 handlar om barns rätt – barns rätt till kultur. Här diskuteras Barnrättskonventionen i relation till förskolans läroplan och vardagliga rutiner. Del 2 handlar om estetiska läroprocesser. Att lärande också rymmer det estetiska är ingen nyhet, men hur kan detta lärande förstås? Del 3 handlar om estetik som kommunikation. Här illustreras teoretiska resonemang om kommunikation och estetik genom exempel från praktiken. Ett par av kapitlen har utgångspunkt i specialpedagogik som både praktik och vetenskap.

Genom nedslag i olika praktiker undersöker författarna barns liv och villkor idag, i det kulturella, det estetiska, det pedagogiska och det som gäller såväl det enskilda barnets som barnkollektivets, eller barnkulturens, rättigheter.  I boken diskuteras också vuxnas plats i verksamheter bland och tillsammans med barn. Studerande och personal inom skola, förskola och fritidshem bidrar med sina tankar och föreställningar om vad som kan vara barns bästa.

Anna Klerfelt, fil. dr i pedagogik. Hon är verksam vid flera lärosäten i Sverige och arbetar med olika former av uppdrag inom utbildning och forskning.

Birgitta Qvarsell, professor emerita i pedagogik. Hon är verksam på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

 • Artikelnr: 40677846
 • Sidor: 224
 • Upplaga: 1.6
 • Utgivningsår: 2012
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12117034

  Lektör: Anna Fridén

   

   

  Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken är en intressant samling texter av olika pedagoger. Boken har tre delar: Barns rätt - barns rätt till kultur, Estetiska lärprocesser och Estetik som kommunikation. Anna Lagerkvist skriver om barns rätt utifrån FN:s barnkonvention ur ett pedagogiskt perspektiv, Ylva Lorenzon diskuterar barnkultur i estetisk och pedagogisk mening och Mia Tiempo von Essen behandlar barns rätt till vila och lek. Om estetiska lärprocesser skriver Birgitta Qvarsell, Annika Levin, Tarja Karlsson Häikiö och Gunilla Fihn. I del tre får exempel från praktiken illustrera de teoretiska resonemangen: Anna Klerfelt diskuterar vikten av språklig kompetens, Helen Knutes utforskar specialpedagogik och estetik, Mirella Forsberg Ahlcrona skriver om hur (hand)dockan lockar barn att kommunicera medan Eva Siljeberg redogör för hur förskollärare inom förskolelyftet arbetar med matematik och kommunikation. Samtliga kapitel utgör bra diskussionsunderlag för förskolepersonal och följs av utförliga referenser