Kulturanalyser, 2 uppl
Prova

Kulturanalyser, 2 uppl

Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Kulturanalyser vill inspirera läsaren till kreativa kulturanalyser. Författarna lyfter fram exempel från vitt skilda miljöer och epoker för att stimulera och inspirera till analyser. Det kan handla om punkare, dagisbarn eller franska bondkvinnor. Det centrala är att visa hur man med skilda kulturanalytiska perspektiv kan locka fram insikter ur ett välkänt empirsikt material.

Boken är en ny upplaga av Kulturanalyser - ett etnologiskt perspektiv från 1982. Texten har omarbetats radikalt och innehållet breddats för att spegla den förändrade roll kulturanalyser fått inom kultur- och samhällsvetenskapen.

Författarna Billy Ehn och Orvar Löfgren är professorer i etnologi vid Umeå respektive Lunds universitet.

  • Artikelnr: 40634863
  • Sidor: 180
  • Upplaga: 2.12
  • Utgivningsår: 2001