Ekologi - en introduktion
Prova

Ekologi - en introduktion

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Naturen är en väv av beroenden. Växter och djur påverkas av varandra och av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om dessa samband mellan organismer och deras miljö. Kunskaper i ekologi ger oss förståelse för vilka konsekvenser olika miljöförändringar får och hur naturen bör tas om hand för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Ekologin ger också en inblick i naturens fascinerande globala struktur, som människan är en del av. Därmed bidrar den med viktiga perspektiv på den verklighet vi lever i.

I den här boken presenteras ekologins grundläggande begrepp, förhållanden och processer: Hur försörjer sig exempelvis djur och växter med näring och energi? Varför ser naturen olika ut på olika delar av jordklotet? Och hur påverkar människan ekosystemen genom skogsbruk, jordbruk och utsläpp av olika ämnen?

Boken vänder sig till studenter på högskolenivå utan tidigare naturvetenskaplig utbildning, men även till andra som intresserar sig för natur och miljöfrågor och vill veta mer.

Håkan Pleijel är professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

 • Artikelnr: 40681256
 • Sidor: 192
 • Upplaga: 1.5
 • Utgivningsår: 2013
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 13113218

  Lektör: Ingela Frost

   

   

  Författaren till denna introduktionsbok i ekologi är professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Att Håkan Pleijel är en god pedagog märks på den sakliga men ändå lättlästa texten. Alla de fundamentala delarna och begreppen inom ekologin behandlas i kapitel om energiutnyttjande, populationsreglering, olika typer av samspel etc. Texten innehåller få fackuttryck på främmande språk, och de som finns är förklarade i en ordlista i slutet. Bokens målgrupp är studenter på högskolenivå utan tidigare naturvetenskaplig utbildning, en mycket viktig läsekrets bland exempelvis lärare för yngre åldrar, och den har potential att hamna rätt.