Skola i normer, 2 uppl
Prova

Skola i normer, 2 uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Genom föreställningar om normalitet skapas också det Andra, det som inte ryms innanför normens gränser och som därför stängs ute. Samtidigt uppstår alltid motsägelser som ger möjligheter till motstånd.

I denna nya upplaga har perspektiven vidgats och normbegreppet används för att belysa fler aspekter av hur normer verkar. Förutom normer om genus, ålder och sexualitet, diskuterar författarna på ett tydligare sätt också rasifiering och klass. Under senare år har betydelsen av dessa normativa processer blivit allt mer påtaglig, både i skolans värld och i samhället i stort. Ytterligare en skillnad är att förskolan, fritids, grundskolan, gymnasiet och högskolan diskuteras som delar i och konsekvenser av globala och nationella normstrider.

Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot normer och mångfald vid Institutionen för samhälls­ och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Lena Martinsson är professor i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.  

 • Artikelnr: 40685995
 • Sidor: 224
 • Upplaga: 2.4
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ av Skola i normer 2:a upplagan
  Häftepos: 14120013
  Lektör: Elisabeth Sörhuus

   

  Ny lagstiftning, ny läroplan och en intensiv skoldebatt aktualiserar ånyo frågor om normer och normbildning. Det är därför motiverat att omarbeta en bok som denna (första upplagan kom ut 2008). Vissa avsnitt är redigerade och kompletterade med aktuella frågeställningar och exempel, andra är mer radikalt omarbetade.

   

  Ett helt nytt intressant avsnitt om "svenskhetsnorm i en multietnisk skola" finns med, där författaren under flera år har följt elever i grundskolan i sin forskning. Här, liksom i flera andra avsnitt, blir kopplingen till det omgivande samhällets problem påtaglig.

   

  Det här är en viktig bok, framför allt för alla som arbetar med utbildning. Författarna har alla en vetenskaplig förankring och är tydliga i sina ställningstaganden. Boken är förhållandevis lättläst och innehåller många belysande exempel.