Att utvärdera välfärdsarbete, 2 uppl
Prova

Att utvärdera välfärdsarbete, 2 uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Intresset för ett mer kunskapsbaserat välfärdsarbete är stort. Inom flera verksamheter vill man kunna erbjuda metoder och modeller som man av erfarenhet vet fungerar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan man nå kunskap om vad som är verksamt. Vilka förändringar har skett för brukarna? Hur hänger dessa förändringar samman med arbetsmetoderna? Och hur kan man bedöma verksamheternas kvalitet?

Utifrån dessa tre frågor beskriver författarna här en rad olika utvärderingsmodeller. De visar på modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de passar.

Denna reviderade upplaga är uppdaterad enligt ny och aktuell forskning, både svensk och internationell. De teorier som ligger bakom utvärderingsmodellerna har också förtydligats och brukarperspektivet lyfts fram ytterligare.

Bengt G Eriksson, professor i psykisk helsearbeid vid Högskolan i Hedmark i Norge, och Per-Åke Karlsson, docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås, är båda centrala namn inom svensk utvärderingsforskning sedan många år.

  • Artikelnr: 40691682
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2016