Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy
Prova

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy

Av , Olof Johansson (red.)
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Skolledaren befinner sig i skärningspunkten mellan nationell policy och lokala genomförandestrukturer. I denna antologi problematiseras och analyseras data från totalundersökningar genomförda bland förskolechefer och rektorer om hur de ser på sina förutsättningar att utöva yrket i denna skärningspunkt. Arbetet är utfört inom det VR-finansierade forskningsprojektet ”Nationell policy möter lokala genomförandestrukturer”.

Läsaren möter skolledare som trivs i yrket och som anser att de kan medverka till en bra utveckling för alla involverade. Antalet nationella reformer har varit stort de senaste decennierna och en rektor beskriver arbetet som ”att bygga om en rondell i rusningstrafik”. Förutsättningarna för arbetet varierar, och där ansvar enligt nationell skollagstiftning inte paras med befogenheter från huvudmannen har skolledaren svårt att bära hela ansvaret.

I artiklarna diskuteras bland annat skolledarnas handlingsutrymme, över- och underpresterande skolor, vetenskaplig grund och professionella normer. Författarna, verksamma vid universiteten i Lund, Luleå, Umeå och Uppsala, har sin bakgrund inom olika discipliner som statsvetenskap, pedagogik, sociologi, rättssociologi och genusvetenskap.

 • Artikelnr: 40687647
 • Sidor: 256
 • Upplaga: 1.4
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ
  Häftepos: 14124031
  Lektör: Elisabeth Sörhuus


  Boken är en del av ett större forskningsprojekt om hur ledarskapet på olika nivåer i skolsystemet har påverkats av reformer i skolpolitiken. Projektet startade 2009 och beräknas pågå till 2015. Författarna är alla knutna till Umeå universitet och många är kopplade till Rektorsprogrammet. En stor del av innehållet ägnas åt att redogöra för utfallet av enkätundersökningarna och analyser av dessa. Teman som tas upp är t.ex. styrning, kvalitetsarbete, normer, etik och genusperspektiv. Resultatet av projektet hittills visar att det finns en obalans mellan stat och kommun och mellan politiker och professionella vad gäller ansvarstagande. Rektorer befinner sig ofta mitt i korselden, vilket framkommer på olika sätt i artiklarna. För en enskild rektor är det intressant att jämföra sig med utfallet av undersökningarna. Inom rektorsutbildningarna borde det vara självklart att använda boken för diskussioner och analyser.