Offentlig förvaltning, 2 uppl
Prova

Offentlig förvaltning, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst medborgarna. I detta ligger en unik utmaning: å ena sidan ska folket genom sina valda representanter styra och kontrollera förvaltningen, å andra sidan ska myndigheter och tjänstemän vara självständiga nog att hävda saklighet, opartiskhet och utveckla ett etiskt förhållningssätt. Deras uppdrag är att arbeta i demokratins tjänst.

Boken ger en överblick över hur den svenska förvaltningen är organiserad. Den visar också på de problem som präglar politik och förvaltning i en pluralistisk välfärdsstat. En viktig fråga är hur enskilda individers och gruppers behov av frihet och självbestämmande kan förenas med behovet av ömsesidiga hänsynstaganden och gemensamma, kollektiva angelägenheter i en demokrati. Arbetet i politiskt styrda verksamheter innebär både praktiska och etiska problem som ska lösas i samråd med många andra aktörer. Boken behandlar därför också centrala etiska frågeställningar som präglar den offentliga förvaltningen.

Hans Bengtsson är docent i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Han undervisar och forskar inom offentlig förvaltning och politisk kommunikation.

 • Artikelnr: 40681638
 • Sidor: 200
 • Upplaga: 2.3
 • Utgivningsår: 2012
 • Recensioner

   

  Del av recension från BTJ

  Häftepos: 12124207

  Lektör: Anders Weidung

   

   

  I denna lärobok för högskolor och universitet presenteras den offentliga förvaltningen på ett mycket väl strukturerat och tillgängligt sätt. Boken lämpar sig också utmärkt för andra som behöver en grundläggande översikt i ämnet. Läsning och inlärning av grundläggande fakta underlättas av ofta  förekommande sammanställningar, rättsfall, rutor med bakgrundsfakta m.m. Det grundläggande sambandet mellan politik och förvaltning beskrivs liksom betydelsen av detta för en fungerade demokrati och medborgarinflytande. I ett kapitel beskrivs grunderna i statsskicket och de centrala statsmakterna. Därefter beskrivs viktiga aspekter och grunder i den statliga förvaltningen samt i län och kommun. Grundläggande principer för ärendehandläggning samt väsentliga etiska överväganden för tjänstemän i offentlig förvaltning avslutar framställningen, som stöds av gängse vetenskapliga referenser och användbart index. Den nya upplagan har uppdaterats beträffande aktuellt valresultat, nya inslag i lagstiftningen, senare forskningsresultat och nya rättsfall, varför den gamla bör utbytas.