Gleerups hem- och konsumentkunskap 4-6, dig, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups hem- och konsumentkunskap 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat efter Lgr22. Läromedlet är uppbyggt kring lektioner där teori och praktik varvas. Lektionerna underlättar planeringen och har en tänkt progression. Med Gleerups hem- och konsumentkunskap 4–6 får du och dina elever:

•    En tydlig arbetsgång när det gäller olika moment och metoder i hemmet genom foton, filmer, illustrationer, text och övningar. 
•    Material som leder till diskussioner kring upplevelser av bland annat smak och konsistens i samband med matlagning och måltider. 
•    Stöd för att utveckla en allt större säkerhet när det gäller olika val i hemmet och hur dessa påverkar hälsa, ekonomi och miljö. 

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Innehållet i Gleerups hem- och konsumentkunskap 4–6 är aktuellt och uppbyggt kring olika matlagningsmetoder och dagens måltider. Smakupplevelser och vikten av att äta rätt lyfts tillsammans med frågor kring att göra kloka val. 

Interaktivt och multimodalt
Läromedlet innehåller instruktionsfilmer och interaktiva illustrationer som underlättar förståelsen.
 
Tester och övningar
Gleerups hem- och konsumentkunskap 4–6 innehåller rikligt med självrättande övningar där eleverna enkelt kan testa vad de lärt sig. Vidare finns övningar där eleverna tränar olika moment, utvärderar dem och diskuterar sina upplevelser av den mat de smakar. 

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Gleerups hem- och konsumentkunskap4–6 kan eleverna följa de färdiga lektionerna, men du kan givetvis också som lärare skapa dina egna planeringar utifrån materialet. Receptsamlingen innehåller ett antal recept med bildstöd och alla recept finns som pdf för utskrift. 

Lärarstöd
I lärarmaterialet till Gleerups hem- och konsumentkunskap 

  • Artikelnr : 51107806