Gleerups hem- och konsumentkunskap 6/7–9, dig, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups hem- och konsumentkunskap 6/7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel utformat efter Lgr22. Läromedlet är uppbyggt kring lektioner där teori och praktik varvas. Lektionerna underlättar planeringen och har en tänkt progression. För den som önskar ett friare upplägg finns all fakta samlad i en uppslagsdel. Med Gleerups hem- och konsumentkunskap 6/7–9 får du och dina elever:

•    En tydlig arbetsgång när det gäller olika moment och metoder i hemmet genom foton, filmer, illustrationer, text och övningar. 
•    Material som ökar förståelsen för hur unga kan ta ansvar för sin nuvarande och framtida ekonomi. 
•    Stöd för att utveckla en allt större säkerhet när det gäller olika val i hemmet och hur dessa påverkar hälsa, ekonomi och miljö. 

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Innehållet i Gleerups hem- och konsumentkunskap 6/7–9 är aktuellt med fokus på miljö och ekonomi. Material för 4–6 finns i ett eget avsnitt. 

Interaktivt och multimodalt
Läromedlet innehåller instruktionsfilmer och interaktiva illustrationer som underlättar förståelsen. Eleverna hänvisas också till adekvata sidor på nätet, som Livsmedelsverket, för att på egen hand se vilka rekommendationer som finns. 

Tester och övningar
Gleerups hem- och konsumentkunskap 6/7–9 innehåller rikligt med självrättande övningar där eleverna enkelt kan testa vad de lärt sig. Vidare finns övningar där eleverna arbetar med att planera måltider, göra och motivera val som rör hälsa, ekonomi och miljö. 

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Gleerups hem- och konsumentkunskap kan eleverna följa de färdiga lektionerna, men du kan också som lärare skapa dina egna planeringar utifrån bland annat uppslagsdelen och receptsamlingen. I receptsamlingen finns ett antal recept med bildstöd och alla recept finns som pdf för utskrift. 

Lärarstöd
I lärarmaterialet till Gleerups hem- och konsumentkunskap finns stöd för genomgångar och underlag till prov och andra slutuppgifter. 
 

  • Artikelnr : 51102986