Meta Elinstallation | Gleerups

Meta Elinstallation

Bok
459 kr
exklusive moms

Meta Elinstallation är ett läromedel med speciellt fokus på gymnasiekursen elinstallationer i ämnet installationsteknik. Meta Elinstallation förmedlar de viktiga grunderna i att installera, underhålla och reparera elanläggningar i enlighet med gällande förordningar och standarder. Här beskrivs installationsmiljöer i såväl mindre fastigheter som större industrier och lantbruksfastigheter.
Läromedlet innehåller dessutom speciella avsnitt om bland annat kontroll och besiktning, ROT-arbeten, elmiljö och motorstyrning.

Efter sommaren 2017 gäller en ny Elsäkerhetslag som bland annat innebär att behörighetssystemet ändras till auktorisation. Detta och även brandklassning av kablar är ändrat i den tredje tryckningen av boken. Givetvis kommer även det digitala läromedlet att uppdateras.

  • Artikelnr: 40668622
  • Sidor: 280
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien