Meta Elinstallation, faktabok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Meta Elinstallation är ett läromedel med speciellt fokus på gymnasiekursen elinstallationer i ämnet installationsteknik. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter och digitalt läromedel. 

Meta Elinstallation förmedlar de viktiga grunderna i att installera, underhålla och reparera elanläggningar i enlighet med gällande förordningar och standarder. Här beskrivs installationsmiljöer i såväl mindre fastigheter som större industrier och lantbruksfastigheter.
Läromedlet innehåller dessutom speciella avsnitt om bland annat kontroll och besiktning, ROT-arbeten, elmiljö och motorstyrning.

 

  • Artikelnr: 40668622
  • Sidor: 280
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2012
Recensioner

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 12118151

Lektör: Ingvar Kroon

 

 

Denna lärobok för gymnasieskolan täcker kursen Elinstallationer som ingår i ämnet Installationsteknik för den
reformerade gymnasieskolan som startade hösten 2011. Boken är så omfattande att den även täcker centrala moment i kursen Elkraftsteknik. Förutom rena eltekniska och installationstekniska moment får elsäkerhetsaspekterna stort utrymme med både traditionella moment om elsäkerhet och nya krav på skyddsutjämning. Boken beskriver elektricitetens väg från kraftkällan via distributionssystemen till anläggningarna för belysning, kraft och underhåll. Genomgångarna är utförliga och föredömligt kompletterade med fotografier i färg och användbara tabeller. Ett antal belysande exempel med lösningar är bra liksom några bilagor med sammanfattningar, checklistor och ett utförligt register. Framställningen i boken bygger på praktiska lärarerfarenheter inom skolan och ger faktamässigt ett vederhäftigt intryck med ett välvårdat språkbruk.