Insikter i svenska 1 | Gleerups

Insikter i svenska 1

Bok
299 kr
exklusive moms

Insikter i svenska täcker hela den första kursen i svenskämnet för de yrkesförberedande programmen enligt ämnesplanen för Gy 2011. Det är en allt-i-ett bok med en tydlig struktur som är lätt att följa.

Det finns fem kapitel - Tala, Skriva, Läsa, Tre teman och Språksociologi - som alla är indelade i tre avsnitt. Varje avsnitt innehåller fem begrepp som är kopplade till ämnesplanen. Dessa begrepp gås igenom och förklaras sedan kort i marginalen.

Till varje avsnitt finns många praktiska och roliga övningar och till varje kapitel en större uppgift som summerar kapitlets tema. Alla kapitel avslutas med matriser som ger lärare och elever vägledning kring bedömning. 

Till boken finns en webb med bl.a. interaktiva övningar.

 

  • Artikelnr: 40673053
  • Sidor: 248
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien