Utkik 7-9 Historia | Gleerups

Utkik 7-9 Historia

Bok
397 kr
exklusive moms

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7-9.  Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.

Innehållet i Utkik 7-9 Historia Grundbok är uppbyggt kring det centrala innehållet i Lgr 11. Alla kapitel innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i läroplanen, vikt läggs vid källor och historiebruk. Kapitlen avslutas med sammanfattning och en tidslinje samt repetitions- och reflektionsfrågor. Två till tre kapitel är samlade i större block som inleds med en övergripande introduktion som bland annat inspirerar eleverna till att fundera över orsaker och konsekvenser. Kompletterande material finns på elev- och lärarwebb.

Utkik Historia passar dig som:

  • söker material som är framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ha ett material som innehåller källor
  • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han eller hon behöver

Författare till Utkik Historia är historielärarna Erik Nilsson, Söderköping, Hans Olofsson, Stockholm samt Rolf Uppström, Göteborg.

  • Artikelnr: 40675606
  • Sidor: 360
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien