Utkik 7-9 Religion grundbok, 2:a uppl

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2023-12-19
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och digital lärarhandledning i form en lärarwebb. De nya upplagorna är anpassade till det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr22 
 

Arbeta språkutvecklande
Varje kapitel inleds med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. Det finns också kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt, där eleverna kan kontrollera att de förstått innehållet.
 
Träna förmågor
Bokens fördjupning- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats i upplaga 2,  för att eleverna ska kunna träna de förmågor som de reviderade kursplanerna lyfter. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns i en lärarwebb.

Utkik religion i korthet:
•    helt uppdaterat i linje med de reviderade kursplanerna i Lgr22
•    nya introduktionsuppslag till varje kapitel som lyfter förförståelse och språkutveckling
•    kortfrågor efter varje längre avsnitt för att underlätta inlärningen
•    stöd i arbetet med utvärdering och bedömning 
•    flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
 

  • Artikelnr: 51103235
  • Sidor: 352
  • Upplaga: 2.3
  • Utgivningsår: 2023
Om serien
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Utkik – mest använda läromedlet i SO

Utkik är Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen på högstadiet! I nya Utkik finns många helt nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

 

Beställ provexemplar

Här kan du beställa provexemplar av Utikik 7–9!

  • Lyfter ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

  • Stora möjligheter att arbeta med elevernas förförståelse

  • Nya fördjupning & metod-uppgifter som tränar mot målen i kursplanen

  • Debatt- och faktarutor och fler elevuppgifter

Bläddra i Utkik!


Tränar mot målen

Efter varje avsnitt finns det frågor på innehållet i texten.  Till vissa avsnitt finns "debattrutor" för korta diskussioner i klassrummet. "Fördjupning & metod" tränar mot målen  i kursplanen.
 

Väcker elevernas förförståelse

Text, bilder  och ord i början av varje kapitel sätter igång elevernas tankar och väcker deras förförståelse. Här finns också frågeställningar att resonera kring. 

Utkik webb

I Utkik lärarwebb finns förslag på lösningar, kommentarer till uppgifter och underlag för planering och bedömning.

Nya aktuella ämnen varje månad 

I Utkik lärar- och elevwebb får du varje månad en ny text kring en aktuell händelse eller intressant fråga i omvärlden. Innehållet ger en fördjupad bakgrund och i anslutning till texten finns fördjupnings- och diskussionsfrågor. Du får också lärarmaterial till månadens uppgift, med tips om hur du kan jobba ämnesövergripande och kopplingar till läroplanen.