Utkik 7-9 Religion Lärarwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Utkik 7-9 Religion Lärarwebb Individlicens 12 mån

Av Hans Olofsson; Rolf Uppström; Senait Bohlin; Fredrik Alvén
Digital produkt
295 kr
exklusive moms

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.


Utkik religion lärarwebb innehåller kompletterande lärarmaterial till Utkik religion grundbok. Den innehåller, förutom allt som finns i elevwebben, även planeringstips och förslag på uppgifter av olika slag. En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning” ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga.


Utkik religion i korthet:
• tränar de förmågor som finns i kursplanen
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
• underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar
• stöder i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

  • Artikelnr: 40680877

Produkter i serien

UTKIK – SO för 7–9 

Utkik – Sveriges mest använda läromedel i SO

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Verklighetsanknutna texter och fördjupningsuppgifter inspirerar och tränar de förmågor som lyfts i kursplanen. Här finns också rikligt med självrättande övningar tränar ämnesord och begrepp. Det flexibla upplägget gör det lätt för dig att skapa din egen undervisning.
Mer om serien