Corda 1 2:a uppl | Gleerups

Corda 1 2:a uppl

Av Ragnar Danielsson; Gert Gabrielsson; Bengt Löfstrand
Bok
329 kr
exklusive moms

Corda 1-3 är ett läromedel i matematik för ungdomar som behöver repetera grundskolans kurs (Lgr11) och vuxna som studerar enligt kursplanen för Komvux på grundläggande nivå (VUX 2012). Corda kan med fördel också användas av elever i gymnasiesärskolan.

I serien finns tre böcker:
Corda 1 och Corda 2 ger tillsammans underlag för minst betyget E i matematik enligt grundskolans kursplan och motsvarande kursplan för komvux. Corda 3 är främst avsedd för studerande som förbereder sig för fortsatta studier på högskoleförberedande gymnasieutbildningar och siktar på ett högre betyg än E.

Corda 1 motsvarar det centrala innehållet i årskurs 6 och behandlar:

  • taluppfattning med naturliga tal och tal i decimal- och bråkform
  • räkning med de fyra räknesätten, med och utan räknare
  • enheter för sträcka, area, volym och tid
  • grundläggande geometri med vinkelbegreppet, omkrets, area och volym
  • procentbegreppet
  • avläsning och tolkning av data i tabeller och diagram

Corda 1 är fylld med tillämpningar från vardagen och samhället runt omkring oss. Den är skriven på ett språk som syftar till att utveckla elevens förmåga till kommunikation och resonemang. På webben finns mer material för lärare och elever. Läs mer på https://www.gleerups.se/digitala-laromedel

  • Artikelnr: 40683335
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien