Corda 3 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Corda är ett uppskattat läromedel i grundläggande matematik som bland annat används på introduktionsprogram, folkhögskolor samt inom den grundläggande vuxenutbildningen. Läromedlet finns i tre delar – Corda 1, 2 och 3 – som motsvarar det centrala innehållet för årskurs 4–6, 7–9 samt gymnasiekurserna Matematik 1b och 1c. Corda finns som tryckt elevbok samt elev- och lärarwebb.

Corda 3 innehåller fem teman:
Tal i olika former
Geometri
Algebra
Ekvationer och formler
Grafer och räta linjens ekvation

Corda 3 är främst avsedd för studerande som förbereder sig för fortsatta studier på högskoleförberedande gymnasieutbildningar. Läromedlet består av en fördjupad behandling av bråk, negativa tal, potenser och grundpotensform samt prefix och kvadratrötter. Corda 3 behandlar även begränsningsarea samt volym av kon, pyramid och klot. Läromedlet tar också upp uttryck med flera variabler, algebraiska bråk, distributiva lagen, faktorisering och parentesregler. Här behandlas även ekvationer med flera x-termer, bråk och parenteser samt enkla andragradsekvationer. Eleverna ges även möjlighet att arbeta med formler och problemlösning med ekvation, tolkning av grafer, proportionalitet samt räta linjens ekvation. Läromedlet är fyllt med tillämpningar från vardagen och samhället runt om kring oss. Den är skriven på ett språk som syftar till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation och resonemang.

Corda 3 i korthet:
• är främst avsedd för studerande som förbereder sig för fortsatta studier på högskoleförberedande gymnasieutbildningar
• med tillämpningar från vardagen och samhället runt eleverna
• med ett språk som syftar till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation och resonemang

  • Artikelnr : 40683359
  • Sidor : 204
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2014