Utkik 7-9 Geografi grundbok, 2:a uppl
Prova

Utkik 7-9 Geografi grundbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och en lärarwebb.

Andra upplagan
De nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet och kunskapskraven i de reviderade kursplanerna. Varje kapitel inleds dessutom med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. Andra upplagan innehåller också kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt, där eleverna kan kontrollera att de förstått innehållet. Läromedlet innehåller följande kapitel: "Geografi att undersöka platser" (introducerar ämnet och beskriver hur man kan jobba med geografiska frågor), "Med kartor jorden runt", "Väder, klimat och vegetation", "Vår planet jorden", "Hållbar utveckling", "Världen befolkning", Produktion, handel och transporter", "Välstånd och fattigdom i världen" och  "Sårbara platser". Varje kapitel avslutas med ett uppslag som lyfter vad klimatförändringen betyder för det kapitlet tar upp. 

Koppling till verkligheten
Varje kapitel inleds med ett ”case”, som gör stoffet relevant och tränar eleverna i att ställa geografiska frågor. En gång i månaden läggs en ny SO-gemensam ”Månadens fördjupning” ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga. 

Tränar mot målen
Bokens fördjupning- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot de mål som de reviderade kursplanerna lyfter. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns på elev- och lärarwebb.

Utkik geografi i korthet:
• helt uppdaterat i linje med de reviderade kursplanerna
• nya introduktionsuppslag till varje kapitel som lyfter förförståelse och språkutveckling
• nytt klimatuppslag sist i varje kapitel lyfter klimatförändringens betydelse för det kapitlet tar upp
• kortfrågor efter varje längre avsnitt för att underlätta inlärningen
• stöd i arbetet med utvärdering och bedömning 
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg


  • Artikelnr: 51103204
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 2.2
  • Utgivningsår: 2020
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik är här!

I nya Utkik är alla texter bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien