Utkik 7-9 Historia Elevwebb Individlicens 12 mån
Prova

Utkik 7-9 Historia Elevwebb Individlicens 12 mån

Av Kerstin Martinsson, Erik Nilsson, Hans Olofsson, Rolf Uppström
Digital produkt
Privatkund? Läs mer här

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.

Utkik Historia Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Utkik Historia. Elevwebben kompletterar grundboken genom att det till alla kapitel finns sammanfattande genomgångsfilmer och ”koll på kapitlet”-frågor. Genomgångsfilmerna kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition. Eftersom bristande ordförståelse ofta kan vara en bidragande orsak till att elever inte når målen, så finns särskilda självrättande ordövningar. Dessutom finns också en del fördjupningstexter, bildanalyser av några av bokens bilder, och förklarande genomgångar av kartor och diagram.

Utkik historia i korthet:
• tränar de förmågor som finns i kursplanen
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg
• underlättar individanpassning och ger varje elev stöd och utmaningar
• stöder i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

  • Artikelnr: 40680808
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik är här!

Innehållet i nya Utkik följer de nya kursplanerna som kommer att gälla från 1 juli 2021. Alla texter är bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien