Portal Paket Grundbok 25+Elev-+Lärarwebb Individlic 12 mån

Portal Paket Grundbok 25+Elev-+Lärarwebb Individlic 12 mån

Paket
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I paketet ingår:

  • Portal Grundbok, 25 exemplar
  • Portal Elevwebb, individlicens 12 månader, 25 exemplar
  • Portal Lärarwebb, individlicens 12 månader, 1 exemplar
  • Artikelnr: 40680938
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2012
Om serien
Portal - basläromedel i svenska för 7-9

Portal – ger dina elever språkliga verktyg för livet!

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas. I grundboken finns ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, konkreta råd inför att skriva och tala, och tips kring informationssökning och källkritik.

Portal för årskurs 7-9:

  • Uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska
  • Inspirerande och förklarande genomgångar och diskussionsfrågor
  • Förklaringar till hur de olika kunskapskraven tränas
  • Flexibelt och lätt att arbeta med ger eleverna språkliga verktyg för livet

Det här är Portal

Portal består av grundbok, elevwebb med genomgångsfilmer och självrättande övningar, lärarwebb med planeringsförslag och -stöd i svenska som andraspråk. Och dessutom Portal vardagsgrammatik, framtagen speciellt för elever som läser svenska som andraspråk. 

För dig som vill arbeta helt digitalt:
Upptäck Gleerups digitala läromedel i svenska för 7-9