Mer läromedel för mindre!

Passa på att se över vilka läromedel du behöver inför nästa termin. Just nu hittar du många prisvärda läromedelspaket för hela grundskolan. Vi har satt ihop allt från kompletta SO- och NO-paket till 10- och 25-pack i enskilda ämnen. Du har väl inte missat att regeringen tillsatt ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel? Statsbidraget gäller för alla våra läromedelspaket. 
 

Paket för F-klassPaket för 1-3Paket för 4-6Paket för 7-9 

Snabbguide till statsbidraget för inköp av läromedel

  • Statsbidraget för läromedel är på totalt 685 miljoner kronor och tillgängligt för skolor och huvudmän inom bland annat förskoleklass och grundskola. Bidraget är avsett att täcka kostnader för inköp av läromedel som är direkt kopplade till undervisningen och främjar elevernas lärande och kunskapsutveckling.
  • För att få statsbidrag ska huvudmannen under bidragsåret själv finansiera läromedel motsvarande en genomsnittlig läromedelskostnad per elev under de senaste tre åren.
    Läromedelsinköp utöver denna kostnad finansieras av statsbidraget enligt följande bidragsramar
  • Skolor och huvudmän kan ansöka om bidraget genom att fylla i och skicka in en ansökan till Skolverket. Perioden för att begära ut bidrag 2023 kommer att vara öppen under perioden 15 oktober - 15 november 2023.

Läs mer om statsbidraget hos Skolverket