Fallbeskrivningar och språkutveckling till din vård och omsorgsundervisning!

För vem?
För dig som undervisar på vård- och omsorgsprogrammet
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Vardag i vård och omsorg är ett nytt språkutvecklande material uppbyggt på fallbeskrivningar hämtade från vård och omsorg. Materialet bygger på det goda samtalet där egna erfarenheter blir startpunkten för nya kunskaper.

Varje fallbeskrivning har en bild som utgångspunkt, och en text som berättar vad personalen möter i sitt arbetsliv. Här finns också ordlistor och samtalsfrågor där eleverna får möjlighet att på djupet ta till sig och förstå vad arbete inom vård och omsorg innebär. 


På denna webbträff får du möta författarna till Vardag i vård och omsorg, Johanna Eidborn, Åsa Kindevåg och Martina Nordqvist.

De kommer att berätta mer om materialet och hur man kan lyfta in vardagen i din vård- och omsorgsundervisning.