Framtidens lärande Väst

Gleerups deltar som utställare och med en programpunkt under Framtidens lärande Väst.
Nu kommer Framtidens Lärande till Västsverige, Värmland och Karlstad – föregångare för skolutveckling i samspel mellan forskning och praktik. Det är i samspelet mellan praktik och forskning som skolan utvecklas. Dialogen mellan yrkesverksamma, lärarutbildare och forskare kommer att vara central för dessa dagar. 
Välkommen att träffa oss där!

Arrangörer är stiftelsen DIU, Karlstads universitet

För vem?
Mötesplats för samtliga pedagogiska yrkeskategorier i Sveriges skolor.
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Programpunkt Gleerups
Tid: Tisdagen den 13 juni (tid kommer inom kort)
Sal: Återkommer senare

 

Din mest generösa vän – läromedlet


Du vet det redan. Vi vet det också: Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att eleven ska lyckas med sitt lärande. Tillsammans med din kompetens blir det digitala läromedlet en helt oslagbar resurs. Ett stöd för differentierad undervisning, språkutvecklande arbetssätt och möjligheter att utveckla elevernas studieteknik. Det ökar tillgängligheten i klassrummet och ger mängder av möjligheter att belysa ämnet ur olika perspektiv, på olika sätt och nivåer.

Kom, så ska vi väcka din nyfikenhet!

Medverkande: Hanna Oreborg, Gleerups