Inspirationslunch Bokmässan - Utveckla dina elevers läsförmåga

Så här kan du utveckla dina elevers läsning! med Jenny Edvardsson kl 12:15-12:45 i Gleerups monter 

I denna lunchföreläsning tar Jenny Edvardsson avstamp i forskning kring barns och ungas läsning för att sedan konkretisera vad du som lärare kan göra för att utveckla dina elevers läsförmåga. Jenny delar med sig av exempel från klassrummet och metoder och tips från lästräningsmaterialet Läs dig stark!

Kom till vår monter C04:22. Vi bjuder på en härlig wrap till lunch under detta pass. Anmäl dig nedan.

För vem?
För dig som är lärare, skolledare, förskollärare, pedagog eller jobbar med förvaltningsfrågor
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Jenny Edvardsson är gymnasielärare i svenska och historia och arbetar idag på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Hon har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris 2017 för att genom sin gärning stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Hon har tidigare skrivit serien Metafor i svenska för gymnasiet och är nu aktuell med Läs dig stark.