Matematikbiennalen 2024

Gleerups deltar som utställare under Matematikbiennalen i Örebro den 21-22 mars. 
Välkommen att träffa oss i monter L17!

Temat för Matematikbiennalen 2024 är Tillsammans kan vi mer!

För vem?
För lärare som undervisar i matematik inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning

Välkommen att lyssna på författare Ingela Nilsson

Fredagen den 22 mars kl 09:00-09:45 - Sal 31

Ett förändrat arbetssätt i matematikundervisningen

Ingela Nilsson berättar om sina erfarenheter kring hur hennes undervisning förändrats när hon kombinerar det digitala med det analoga.

Ingela har arbetat med ett digitalt läromedel i matematik sedan 2017 och ger konkreta exempel på hur hon kombinerar läromedel, andra digitala tjänster och analoga metoder i undervisningen. Eleverna får till exempel både jobba digitalt och praktiskt med laborationer samt diskutera i grupp enligt Peter Liljedals metod ”Ett tänkande klassrum”.

  


Ensam är inte stark. Vad vore en summa utan sina termer?  Enlärare utan sina elever och kollegor? En elev utan sina klasskamrater? Våra egna lärdomar utan alla dom som har gått före oss? Temat för Matematikbiennalen 2024 är Tillsammans kan vi mer!

Kollegialt, kollaborativt, kooperativt lärande. I en tid när samverkan är en viktig del av arbetet som lärare, av lärandet för våra elever och för forskare föreställer vi oss att ni har massor av intressanta erfarenheter och kunskaper som passar in på temat. Tillsammans kan till exempel syfta på kollegor emellan, elever emellan, lärare och elever tillsammans eller lärare och forskare i samverkan. 

Vartannat år lockar Matematikbiennalen mellan 2000 och 3000 matematikintresserade pedagoger, skolledare, forskare, studenter och andra till två dagar fyllda av föreläsningar, workshops, utställningar, diskussioner och andra aktiviteter. Här ges möjlighet att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning. Utöver programmet arrangeras en kongressmiddag under kvällen den första kongressdagen.