Tillgänglighet och differentiering med digitala läromedel

Nu bjuder vi in dig som använder eller är nyfiken på Gleerups digitala läromedel till en serie om tre webbträffar med lärandet, tillgänglighet och likvärdighet i fokus.

Tillgänglighet och differentiering är viktiga utgångspunkter för att stärka lärandet för alla elever oavsett förutsättningar.

För vem?
För dig som använder eller är nyfiken på Gleerups digitala läromedel
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Webbträffen ger dig konkreta, pedagogiska tips på hur du kan differentiera din undervisning med hjälp av Gleerups digitala läromedel.
 
Fokus på struktur, tillgänglighet, språkutveckling, förförståelse, ord och begrepp, visuell läsning och ämnesövergripande undervisning.

Andra webbinarier på temat med lärandet i fokus: