10 krav du bör ställa på ett digitalt läromedel 

I takt med att fler och fler skolor digitaliseras ökar efterfrågan på digitala läromedel snabbt. Just nu står många skolor inför valet av digitala läromedel till hösten. Har du koll på vilka krav du ska ställa på ett digitalt läromedel? Vi har listat de tio viktigaste kraven.
 

Att digitala läromedel ger ett utvidgat och mer berikande innehåll i form av till exempel simuleringar, animeringar och filmklipp för att komplettera texter och bilder är idag självklart. Men digitala läromedel ska också ha funktioner som stöder ett personligt och individanpassat lärande och ett utökat lärarstöd. Förra året tog Skolverket fram en checklista som hjälp för dig som lärare när du väljer digitala läromedel.  

Här har vi listat de tio viktigaste kraven vi tycker du bör ställa på ett digitalt läromedel. 

1. Heltäckande och aktuellt
Ett bra heltäckande digitalt läromedel ska ge dig som lärare ett aktuellt innehåll av hög kvalitet, utformat efter Lgr 11 respektive Gy 11.

– Vi använder Gleerups digitala läromedel och uppskattar att de är ständigt uppdaterade. Det har inneburit att tiden som vi pedagoger lägger på att granska och komplettera läromedlen har minskat betydligt, säger Christoffer Eideberg, lärare på Bjerred Montessori. 

2. Interaktivt och multimodalt
Innehållet bör bestå av såväl text, ljud, bildmaterial, film och animationer som annat levande material i digital form i ett bra digitalt läromedel. Då kommer interaktion och motivation på köpet.

3. Personlig lärupplevelse 
Ett bra digitalt läromedel ger stöd för smart studieteknik genom överstrykningar, val av textstorlek, typsnitt och färger. Det innebär att eleverna kan läsa, lyssna, titta och öva på ett sätt som passar deras behov och personlighet. 

4. Möjlighet till individualisering  
Digitala läromedel bör vara strukturerade, heltäckande och ändå flexibla, med möjlighet att enkelt anpassa innehållet. 

– En av de stora fördelarna med Gleerups digitala läromedel och som vi vet uppskattas mycket av både lärare och elever, är man kan lägga till eget material. Och att det dessutom finns möjlighet att dela tillagt material med elever eller andra lärare, säger Marcus Ander, konceptansvarig digitala läromedel, Gleerups. 

5. Flexibelt lärande 
Ett bra digitalt läromedel bör fungera på dator, surfplatta såväl som på mobil. 

– Internetuppkoppling är allt som behövs för att använda Gleerups digitala läromedel. Allt arbete finns sparat digitalt och kan återupptas på en annan enhet, på en annan plats, säger Marcus Ander.

6. Lättbegripligt
Ett digitalt läromedel ska vara lättbegripligt. 

– Gleerups har samma plattform och koncept för alla digitala läromedel vilket förenklar det dagliga skolarbetet.  För elever är det mycket enkelt att ta till sig. För läraren krävs förstås att man sätter sig in i möjligheterna för att kunna dra full nytta av användningen. Så fort läraren har skapat användare och delat ut läromedlet är eleven igång, säger Marcus Ander.

7. Lärarstöd, tester och övningar
Ett fylligt lärarmaterial med lektionstips, diskussionsfrågor, handledning och stöd för pedagogisk planering och bedömning bör finnas med i ett bra digitalt läromedel. 

8. Tester, övningar och resultat 
Ett bra digitalt läromedel bör innehålla olika typer av övningar och tester samt ge möjlighet för dig som lärare att följa upp uppgifter som har gjorts, individuellt eller klassvis.

– Resultatvisningen i Gleerups digitala läromedel är verkligen tidsbesparande. Om jag ser att många har missat en övning så kan jag repetera den vid nästa lektion. Jag hade det inte lika överskådligt tidigare utan det tog mycket längre tid att få den bilden, säger Ingela Ekdahl, lärare på Simrislundskolan, som använder Gleerups digitala läromedel. 

9. Anpassning för elever med särskilda behov
För elever med fysiska och kognitiva funktionsvariationer bör ett bra digitalt läromedel innehålla en rad hjälpmedel. Några exempel kan vara talsyntes, multimodalt innehåll, interaktiva övningar, olika sätt att navigera och individuella läsinställningar. Ett läromedel som anpassar sig till eleven, inte tvärtom.

– Funktionerna som är designade för elever med funktionsvariationer är bra för alla elever och gynnar elever med speciella behov. Därmed blir undervisningen mer inkluderande, säger Marcus Ander.

10. Stöd för nyanlända elever
Många skolor har idag en stor andel nyanlända elever som snabbt behöver lära sig svenska. Digitala läromedel behöver därför ha stöd för undervisningen för nyanlända elever.

– Gleerups digitala läromedel kan ge ett stort stöd till nyanlända elever. Funktioner som inbyggd översättning, talsyntes, sammanfattningsfilmer och bilder är till stor hjälp för de elever som snabbt behöver lära sig svenska. Möjligheten att markera ord och få dem upplästa underlättar träningen av uttal. Med Google Translate som finns inbyggt i webbläsaren är det dessutom enkelt att översätta hela eller utvalda delar av det digitala läromedlet till ett annat språk, något som underlättar för att få med sig alla elever i klassrummet.

I flera av Gleerups digitala läromedel ingår också ett studiestöd på arabiska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden. säger Marcus Ander.

Till hösten kommer Gleerups digitala läromedel i en helt ny skepnad, med uppdaterat innehåll, ny design och många nya funktioner. Redan nu har du möjlighet att prova gratis i 30 dagar och upptäcka allt det nya.