2012 års matematikstipendiater skolår 7-9 och Gy/vux

 

Cicki Nyberg och Mike Bergström, UmeMatte i Umeå är vinnare i kategorin Bästa matematiklärare skolår 7-9 och gymnasium med motiveringen:
 
Årets pristagare har utvecklat en metod, med inspiration från idrottsvärlden, där elevens drivkraft och tro på sin egen förmåga att lära matematik är en central utgångspunkt. Metodens hörnstenar är forskningsanknuten undervisning, Learning Study och mental träning. En viktig del i metoden går ut på att hjälpa eleverna att avdramatisera matematikämnet, få verktyg för att bryta negativa mönster, och finna lust och glädje i matematiken.
 
Cicki Nyberg och Mike Bergström, UmeMatte i Umeå, har gett elever i matematiksvårigheter redskap för att nå sina mål och möjliggöra fortsatta studier.
Metoden har utvecklats tillsammans med forskaren Gunnar Sjöberg, Umeå universitet, vetenskaplig ledare för UmeMatte.
 
Cicki och Mike ser vinsten som ett erkännande av en effektiv undervisning:
– Det är en ära och ett fantastiskt erkännande. Vi hoppas att det ska ge oss möjlighet att förmedla vår metod och till andra lärare och elever.
 
Tillsammans med Gunnar Sjöberg forskare vid Umeå universitet och vetenskaplig ledare för UmeMatte (www.umea.se/umematte) har Cicki och Mike utvecklat en metod med inspiration från idrottsvärlden, där elevens drivkraft och tro på sin egen förmåga att lära matematik är en central utgångspunkt. Metodens hörnstenar är forskningsanknuten undervisning, Learning Study och mental träning. En viktig del i metoden går ut på att hjälpa eleverna att avdramatisera matematikämnet, få verktyg för att bryta negativa mönster, och finna lust och glädje i matematiken.
 
Vad betyder det för er att vinna Gleerups matematikstipendium?
– Det är en ära, säger Cicki. Det är roligt att få uppmärksamhet för det vi gör och att kunna visa att matematik är något positivt.
 
– Vi hoppas att det ska ge oss möjlighet att förmedla det här arbetssättet till andra, säger Mike. Att det vi gör kan inspirera lärare och elever.
 
Vad inspirerar er?
– Att få vara med om elevernas resa och få dem att ändra självbild när de inser att de kan matematik.
 
Hur säkrar ni att undervisningen är forskningsanknuten?
– Vi hade förmånen att samarbeta när med Gunnar Sjöberg vid Umeå universitet i projektets början och fick då möjlighet att diskutera litteratur och forskningsteorier, säger Mike.
 
– Vi hade också förmånen att få tid avsatt till att träffas två timmar i veckan för att diskutera hur vi kunde applicera forskningsteorier på undervisningen. Det har varit betydelsefullt för att nå framgång med projektet, säger Cicki.
 
Vad är den stora vinsten för eleverna med er undervisningsmetod?
– Det förändrar elevernas självbild och ger dem förståelse för att man måste träna på något för att bli bra på det, säger Mike. Vi brukar ta Zlatan som exempel eller en konsertpianist, som lägger ner enormt mycket tid på att träna.
 
Vad har ni för nytta med den SMART-board som ingår i priset?
– Den blir ytterligare ett verktyg att använda. Den ger nya möjligheter att visa resultat och dokumentera, säger Cicki.