2012 års matematikstipendiater skolår F-6

Monika Helgesson och Ingela Sandberg, Enslövsskolan i Åled är vinnare i kategorin Bästa matematiklärare skolår F-6 med motiveringen:

 
Årets pristagare har inte särskilt positiva minnen av matematikämnet från sin egen skoltid men har genom ett långsiktigt förändringsarbete visat att det går att göra undervisningen både lustfylld och tillgänglig för alla. Deras undervisning präglas av upptäckarglädje, nyfikenhet och konkreta metoder där språket och kommunikation står i fokus. Målet och drivkraften med arbetet är att eleverna ska få en förståelse för vad de gör och varför.
 
Så här säger Monika Helgesson och Ingela Sanberg om vinsten:
– Vi är mycket glada för stipendiet. Det bekräftar att det vi gör är betydelsefullt, inte bara för oss utan även att det är värt något för andra.
 
Genom ett långsiktigt förändringsarbete visar de att det går att göra undervisningen både lustfylld och tillgänglig för alla.
 
Deras undervisning präglas av upptäckarglädje, nyfikenhet och konkreta metoder där språket och kommunikation står i fokus. Målet och drivkraften med arbetet är att eleverna ska få en förståelse för vad de gör och varför.
 
Vad betyder det för er att vinna Gleerups matematikstipendium?
– Det är en stor glädje och ära, säger Ingela. En bekräftelse på allt arbete vi har lagt ner.
 
– Det visar också att det här är något som inte bara är till för oss, utan att det också är betydelsefullt och värt något för andra, säger Monika.
 
Vad inspirerar er?
– Eleverna är den största inspirationen, säger Monika, men också positiv respons från kollegor och föräldrar.
– Vårt eget samarbete med didaktiska diskussioner och kurser som vi har haft möjlighet att delta i, säger Ingela. Vi får också mycket stöd av Malin Lindwall Ehrnlund som är verksamhetsutvecklare i kommunen.
 
Vad är den stora fördelarna med er undervisningsmetod?
– Det är ett roligare och mer omväxlande sätt att arbeta, säger Monika. Våra inbördes diskussioner och kritiska förhållningssätt utvecklar oss och hjälper oss att bli bättre lärare.
 
– I diskussionerna med eleverna är vi öppna med att vi inte vet allt, utan att vi tar reda på och lär oss tillsammans, menar Ingela. Vi lär barnen att ta på ”matematikglasögonen” och de upptäcker att det finns matematik överallt. Då förstår de också bättre varför man ska lära sig matematik.
 
Hur märker ni att eleverna blir bättre på matematik?
– Vi märker snart att eleverna får en förståelse för matematiken och ett språk för att beskriva händelser i matematiken. Matteorden får en betydelse – då kan eleverna resonera och lösa problem mycket lättare också sedan när problemen blir mer abstrakta, berättar Monika. Vi har också tagit hjälp av två kompisar – Igge och Örjan – två mjukisdjur som är de som ställer de ”dumma” frågorna. Eleverna får hjälpa till att förklara för djuren hur de löser problem och sätter på så vis ord på matematikbegreppen.
 
– Vi ser tydligare och snabbare vad eleverna kan jämfört med när de räknade på i böckerna, säger Ingela. Vi ser lättare var i förståelsen det brister och kan jobba med det.
 
Vad har ni för nytta med den SMART-board som ingår i priset?
– Den ska få stå i vårt matterum, där vi kan använda den för laborationer och för ytterligare sätt att konkretisera matten.