26 000 elever har redan löst 1 000 000 uppgifter i Matematikportalen

Sedan det nya digitala läromedlet Matematikportalen släpptes har det fått enorm uppmärksamhet och mycket positiv respons. Idag använder redan ca 3 500 lärare och 26 000 elever Matematikportalen på 778 skolor i landet.  Hittills har de löst långt mer än en miljon matematikuppgifter tillsammans. Möjligheten att individanpassa efter elevens behov är en av fördelarna som många lärare lyfter.


Matematikportalen har länge varit Danmarks mest använda digitala läromedel i matematik och är nu anpassat till den svenska läroplanen för årskurs F-9. 

Adaptivt läromedel
Matematikportalen är ett adaptivt digitalt läromedel, vilket innebär att uppgifterna individanpassas utifrån elevernas förkunskaper. Varje elev utmanas på sin nivå samtidigt som kunskaperna fördjupas och breddas. Här finns en stor mängd filmade genomgångar, aktiviteter och elevstatistik. 

– Fördelen med ett adaptivt läromedel är att läraren kan anpassa undervisningen för varje enskild elev utan att tappa engagemang och motivation i klassrummet, säger Olga Pugachova, läromedelsutvecklare matematik, Gleerups.

Utmaning för svaga elever och de som behöver extra utmaning
Lärare som redan använder Matematikportalen i sin undervisning är mycket positiva.

– Jag uppskattar möjligheterna att individanpassa läromedlet. De som har stora svårigheter kan få uppgifter på sin nivå och de elever som är extra intresserade av matematik kan gå långt och ändå hitta utmanande uppgifter, säger Helena Persson som är lärare i matematik och NO på Vikingaskolan i Lund.

– Det är också spännande att som lärare få följa eleverna under lektionen och de tycker att det är spännande med digitalt arbete, säger Helena.

Färdighetsträningen roligare
Lena Rosdahl arbetar med Matematikportalen med sina elever på Fridasroskolan i Eslöv:

– Mina elever är jättepositiva och tycker att färdighetsträningen blir roligare i Matematikportalen, säger Lena Rosdahl.

– Jag ser många fördelar inte minst att kunna individanpassa utan att det märks. Elever som behöver kan gå ner en nivå utan att det blir utpekande, fortsätter hon. 

Supertränaren 
I Matematikportalens ”Supertränare” finns filmade genomgångar med självrättande övningar och där eleverna arbetar vidare utifrån specifika behov och sin kunskapsnivå. Eleverna kan alltid gå tillbaka och se fler genomgångar för att kunna lösa en uppgift och komma vidare. Detta gör att alla elever utvecklas på sin egen nivå och motiveras till fortsatt träning.

– När vi jobbar i Supertränaren kan alla sitta och jobba på sin nivå. För eleverna är det också mycket positivt med den omedelbara responsen, säger Lena Rosdahl.   

Yvonne Tornberg är lärare på Vårfruskolan och ser Matematikportalen som ytterligare ett viktigt och användbart verktyg i sin verktygslåda.   

– Det är stor skillnad att jobba med färdighetsträning och med problemlösning i Matematikportalen. Mina elever gillar de filmade genomgångarna och Supertränaren är fantastisk, särskilt för de som har lätt för matte, säger hon. 


Vill du också prova Matematikportalen?  Prova Matematikportalen gratis 30 dagar tillsammans med dina elever.