3 frågor till Jonas Löwgren, ny ledamot i Gleerups styrelse

Vilken är den största utmaningen för lärarna i det nya medielandskapet?

Det är med stor sannolikhet att räcka till för att göra det man är satt att göra med god kvalitet och stolthet. Lärare är kompetenta och engagerade människor som vill göra ett bra jobb för att de gillar det. Men de möter stora utmaningar i ökade krav på dokumentation till exempel, men också med dåliga arbetsredskap och dålig digital infrastruktur. Lärarna är mer än sugna på att tänka nytt och kompetenta nog att upptäcka andra former av lärverktyg, men orken och tiden räcker ofta inte till för att sätta sig in i nya medier eller för kompetensutveckling.

 

Vilken roll kan Gleerups fylla i detta?
Som en leverantör av ett lärverktyg som ger en grundstruktur kopplat till läroplanen. Att ge lärare och elever ett ”startpaket” med läroboksinnehåll och strukturer, men som enkelt kan fyllas på med mer innehåll som möjliggör individualisering och ger ett pedagogiskt sammanhang. Ett sådant lärverktyg kan tas i bruk på olika sätt och fyllas med metoder, exempel, länkar och övningar. Det skulle också kunna ge utrymme för lärarna att hinna med diskussioner på en övergripande didaktisk nivå.

 

På vilket sätt kan du i din roll som styrelseledamot bidra till den här utvecklingen?
Jag arbetar mycket med något som kallas deltagande design där jag, genom att gå in som en slags katalysator, kan sätta igång ett nytt sätt att tänka. Läromedelsförlagen måste röra sig bort ifrån att tänka ”produkt” till att tänka ”process” och arbeta på ett nytt, inkluderande sätt. De måste kunna ännu mer om lärarnas situation och deras behov. Förlagen måste hitta en annan roll där de väljer, sätter samman, paketerar och problematiserar material från olika källor och leverantörer. På så sätt kan de hitta en plats som en främjande aktör i lärandeprocessen och inte bara som en leverantör av skolböcker.

 

Jonas Löwgren arbetar på institutionen för Konst, kultur och kommunikation på Malmö Högskola. Han har mångårig erfarenhet av forskning kring nya medier och vad de innebär för etablerade mediestrukturer. Han har arbetat tillsammans med dagspress, magasin, teve, teknikinformationsföretag och bokförlag i en rad studier och han är ny ledamot i Gleerups styrelse.