Anders Henriksson tilldelas läromedelspriset Lärkan

Stort grattis till vår författare Anders Henriksson som får läromedelspriset Lärkan 2016! Anders får årets Lärkanpris i kategorin Högstadium. Priset kommer att delas ut på Skolforum den 31 oktober.  

Anders Henriksson är en mångsidig läromedelsförfattare med stor kunskapsbredd inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Under drygt 20 år har hans samarbete med Gleerups resulterat i många populära läromedel, bland annat Titano biologi och Makro biologi för 7-9. Anders har också författat läromedel för gymnasiet i kemi, biologi och naturkunskap.

– Det här är fantastiskt roligt! Anders är en välförtjänt vinnare. Han har också sin givna plats i den nya digitala eran inom läromedelsområdet. Här har Anders bidragit med filminslag i de digitala läromedlen och skrivit manus till ett stort antal pedagogiska sammanfattningsfilmer, säger Åsa Steholt Vernersson, vd Gleerups.  

Ledigt okomplicerat språk 
Naturvetenskap bygger i hög grad på tankemodeller för att förklara världen omkring oss och det är här Anders styrka som författare ligger. Med ett ledigt och okomplicerat språk förklarar han ”det svåra” på ett enkelt sätt. 

Samtidigt bygger Anders mycket skickligt sina böcker med stor pedagogisk precision där inget lämnas åt slumpen. Alla begrepp förklaras noggrant innan de används och progressionen i hans läromedel är mycket välavvägd och tydlig. Det är en anledning till att hans läromedel är efterfrågade och har många användare ute på skolorna. 

Driven naturfotograf 
Anders Henriksson är också en driven naturfotograf, både i stort och smått. Han fotograferar däggdjur och fåglar såväl som encelliga organismer genom mikroskop, ofta enbart med tanke på att bildsätta sina läromedel

 

Läromedelspriset Lärkan delas ut av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF). Priset delas ut i fem kategorier: Förskola/Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium och Universitet/Högskola. Prissumman är på 50 000 kronor. 

Syftet med priset är att framhäva god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet. Priserna delas ut på Skolforum den 31 oktober 2016.