Anders Jönssons Lärande bedömning hyllas

Läraren Helena von Schantz hyllar pedagogikforskaren Anders Jönsson och hans bok Lärande bedömning på sin blogg "Det här en pegagogikforskare som motsvarar mina förväntningar på en forskare. Jag läste boken Lärande Bedömning med stor behållning. Intressanta resonemang kring tillförlitlighet, validitet, effekten av positiv och negativ bedömning, självbedömning och metakognition."