Anpassningar tillgängliga för alla elever och hjälper fler

Denna vecka bloggar våra pilotlärare i åk 4-6 i skolområde Simrislund i Simrishamn på vår pilotblogg. De beskriver många fördelar med att arbeta med interaktiva böcker i klassrummet och också om vad framtidens digitala läromedel skulle kunna utvecklas till. 
I skolområde Simrislund 4-6 är vi inne på vårt andra år som pilotskola. Vi har numera digitala böcker i matematik, engelska, fysik och kemi, biologi, geografi, historia samt samhällskunskap. 

Att vara pilotskola har många fördelar. Vi har haft en nära kontakt med personalen på Gleerups och bjudits in till intressanta pilotdagar. I pilotarbetet är vi dock begränsade i användningen av andra läromedel samt att en del material inte är färdigproducerade i den digitala upplagan. 

Motivationshöjande att använda dator
Datorn är ett modernt verktyg som används överallt i samhället och att använda dator istället för vanliga böcker kan vara motivationshöjande. Eleverna tycker att det är bra att alltid ha läroboken till hands samt att kunna skriva anteckningar i boken. Ingen bok kommer heller bort eller går sönder. Det är numera möjligt att ladda ner en version som man kan läsa offline. I fall någon elev saknar uppkoppling hemma så är det en bra lösning.

Läromedlet är lättillgängligt för elever som är vana vid att vara uppkopplade. Oavsett var de är i världen kan de komma åt sitt läromedel. Läromedlen uppdateras hela tiden och alla uppgifter är alltid aktuella, de tar inte så stor plats och blir aldrig gamla. 

En pedagogisk fördel är att man som lärare kan lägga upp sin planering på både kort och lång sikt. Genom tillägg, länkar och egna övningar som fördjupar kunskaperna, kan jag som lärare anpassa material både till grupper och individer. Det som tidigare ansågs som anpassningar och kunde vara utmärkande är idag tillgängligt för alla elever och kan hjälpa fler. 

Inställningar efter behov 
Men eleverna är huvudansvariga för sitt eget lärande och måste bli medvetna om hur de lär. Med de digitala läromedlen kan de göra inställningar med lagom stor text och den bakgrundsfärg som passar dem bäst. De kan välja om de vill lyssna eller läsa en text samt göra egna anteckningar vid behov. De kan markera det som är viktigt eller om det finns något de anser att de behöver arbeta mer med.

Pedagogen kan följa elevernas arbete med övningarna och se om eleven har slutfört, blivit godkänd eller behöver mer träning. Detta är en stor hjälp för pedagogen i bedömningsarbetet. Detta resultat ser man på en specialsida där hela klassens resultat sammanställs. Även eleverna får resultatet direkt och ser vad de behöver träna mer på. Möjligheten att pröva och ompröva finns. 

I läromedlet finns fina filmer och modeller som främjar förståelse och lärande. De fina, utförliga och detaljrika bilderna både i två- och tredimensionell utformning ger större förståelse för texterna och underlättar inlärningen eftersom de kan användas som stöd. Pedagogen kan välja att koppla upp och visa text och bilder genom projektorn för gemensamma diskussioner. 

Möta elever på rätt läsnivå
Vi ser att dessa fantastiska digitala läromedel kan utvecklas vidare i framtiden. Tänk om man kunde möta alla elever på rätt läsnivå med anpassade texter såsom till nysvenskar, mindre goda läsare samt goda läsare.  Detta hade man kunnat uppnå genom att ha texter i olika nivåer som är kopplade till kunskapskraven i Lgr11. Med tanke på att det centrala innehållet löper över hela 4-6 (det innehåll några läser i fyran, läser andra i sexan) hade texter i nivåer underlättat arbetet. 

Att vi lärare kan dela material och tips med varandra innebär att det blir ett levande läromedel som utvecklas till en pedagogisk plattform. 

Piloterna på 4-6, Skolområde Simrislund

Läs gärna vår skolblogg Skolområde Simrislund