Äntligen filmer på rätt nivå som hjälper eleverna att förstå!

Denna vecka bloggar gymnasieskolan Spyken i Lund på vår pilotblogg. Martin Granboms blogg handlar om biologiundervisning med den interaktiva boken Iris 1, och bland annat hur han använder filmerna i den interaktiva boken.
 


Nu ska jag lyfta fram några av de största fördelarna med den interaktiva boken. Inför avsnittet om till exempel DNA’s uppbyggnad och replikation startar vi med att se filmen i boken gemensamt. Tidigare har jag ofta letat upp en film på Youtube, men oftast är den på engelska och ibland innehåller den betydligt fler termer och mer information än vad jag kräver i kursen Biologi 1. Det kan också vara tvärt om, det vill säga att filmen håller för låg nivå och det är ju inte bättre!

Lagom nivå
Filmen i boken tar ju upp de termer som nämns och den håller en lagom nivå. Dessutom kan eleverna ju se den om och om igen ifall de vill! Det har också hänt att eleverna fått i läxa att se filmen inför lektioner och då blir det ju en slags flipp.

Sen har vi gått igenom innehållet, ritat på tavlan, diskuterat och skrivit, och i slutet av avsnittet har vi återigen sett filmen, och då konstaterat att alla (förhoppningsvis) förstår precis allt! 

Lägger till egna kommentarer
Ibland finns det oklarheter i böcker som till exempel oskicket att alltid avbilda en kromosom som om den består av två systerkromatider. Detta ställer till det för eleverna och därför har vi fått lägga ganska mycket tid på att diskutera kromosomens uppbyggnad och utseende. För att även de som eventuellt är frånvarande eller inte så uppmärksamma ska inse detta har jag lagt ut en egen kommentar på den sida i boken som ritar upp kromosomens uppbyggnad och poängterat hur det ligger till. Då kommer eleverna alltid att se min kommentar när de läser den sidan i boken. 

Att kunna lägga ut saker i boken har jag också utnyttjat för att tvinga eleverna att läsa genom att lägga ut övningsuppgifter i själva boken istället för på vår lärplattform. Ganska snabbt insåg eleverna att det var värt att logga in och kolla lite i boken!

Interaktiva test
Som avslutning på avsnittet gjorde i det interaktiva testet på lektionstid. Kanske är detta den största fördelen med läromedlet. Jag tittade på sammanställningen där jag såg hur svaren på respektive fråga såg ut och kunde därur konstatera vad vi behövde gå igenom inför provet.

Rekommenderar introduktion
Jag har tidigare haft digitala läromedel men aldrig utnyttjat det så bra. Även tidigare har jag erbjudits introduktion till läromedlet, men tackat nej eftersom jag anser mig ”över normalbegåvning” när det gäller digitala kompetenser, men efter att ha fått en introduktion till Iris fick jag många idéer och såg hur jag lätt kunde analysera elevernas resultat i tester och så vidare. Därför vill jag varmt rekommendera alla att tacka ja till erbjudandet till en genomgång av möjligheterna!

Martin Granbom, biologilärare, Gymnasieskolan Spyken

Läs mer om Spyken i Lund