Är 29 kronor i månaden för mycket för läromedel?

2014 spenderade svenska skolor i snitt 568 kronor per elev på läromedel. Det betyder att skolorna idag inte ens använder 1 procent av den totala budgeten per elev till läromedel. Är det verkligen för mycket? Att läromedel ofta glöms bort, både i debatten om skolan och i skolans budget ser vi ofta exempel på. Senast i förra veckan skrev Per Kornhall, oberoende skolexpert och Kirsti Hemmi, docent i matematikdidaktik, i en debattartikel i DN att en medveten läromedelsstrategi behövs för svensk skola.

I takt med att IT används allt flitigare i undervisningen har processen att digitalisera skolan kommit en bra bit på väg. Men medan många skolor gjort gigantiska investeringar i digital teknik har investeringarna i digitala läromedel varit små för att inte säga försumbara. Så gott som dagligen rapporteras om skolor som vittnar om borttagna eller halverade läromedelsanslag då budgeten gått till att köpa in datorer eller annan hårdvara.

– År 2012 satsade landets kommuner i snitt 1770 kronor på att köpa in datorer till åttondeklassarna men futtiga 27 kronor på att fylla dem med läromedel, visar en rapport som Mer Tid för Lärande tog fram tidigare i år.

Danmark satsat på läromedel
I Danmark valde man en annan väg när man 2012 satsade en miljard danska kronor på att fullt ut genomföra digitaliseringen av dansk skola. En satsning som redan har gett goda resultat. Studier som har gjorts visar på att digitaliseringen haft positiva effekter inte minst med avseende på lärarnas tid.

En grundskoleelev i Danmark fick under 2013 tryckta läromedel för i snitt 996 kronor och digitala läromedel för 402 kronor. Detta kan jämföras med att en elev i svenska grundskolan fick nya läromedel för i genomsnitt 568 kronor år 2014. Då ingår både tryckta och digitala läromedel.

Enklare lösning för digitala läromedel 
Implementeringen av en-till-en har underlättats betydligt på de skolor där elever och lärare upplevt att de från start fått bra, aktuella och interaktiva läromedel i sina datorer. 

– Jag har märkt hur allt fler skolor och kommuner efterfrågar ett effektivare sätt att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. Många skolor upplever idag att de har satsat på teknik, men glömt något minst lika viktigt, ett kvalitetssäkrat innehåll i digital form, säger Martin Ljungström, Key Account Manager på Gleerups.

Gleerups erbjuder nu en efterfrågad helhetslösning som innebär att du kan ge dina elever tillgång till moderna, uppdaterade och kvalitetssäkrade digitala läromedel i alla ämnen för bara 29 kronor i månaden. Det tror vi inte någon tycker är för mycket.  


Läs mer om Gleerups helhetslösning.