Är du lärare på El- och energiprogrammet? Vill du prova en ny yrkesroll?

Gleerups söker nu frilansande läromedelsutvecklare, författare och granskare. Vi vill växla upp takten i vår utgivning för El- och energiprogrammet. Därför vill vi komma i kontakt med dig som vill använda dina yrkes- och ämneskunskaper i nya utmaningar.  

Frilansande läromedelsutvecklare
Vi söker dig som är intresserad av att medverka i framtagningen av framtidens bästa läromedel för El- och energiprogrammet.

Våra läromedel utvecklas i ett lagarbete med läromedelsutvecklare, författare och aktiva lärare som bidrar med sina kunskaper inom pedagogik, undervisning och ämnet.

Läromedelsutvecklaren är projektledare och redaktör. Författaren skriver och arbetar också med bildförlagor och bildval. Under arbetets gång kontrollerar faktagranskare arbetsmaterialet, både vad gäller urval, korrekthet och metodik.

Författare
Vill du hellre skriva läromedel? Vi letar även efter författare i flertalet ämnen på EE-programmet,
 för tillfället främst gällande installationsområdet.

Läromedelsgranskare
Vill du som lärare bidra med idéer kring och bedömning av läromedel?

Teamet med läromedelutvecklare och författare behöver kunniga lärare som ”bollplank” när ett läromedel 
utvecklas och uppdateras. Vill du delta i våra projekt som idégivare och granskare?

Vill du veta mer så kontakta läromedelsutvecklare Kenneth Göransson:
040-209849, kenneth.goransson@gleerups.se