Arbetsrelationer är bra för hälsan

 

Arbetsgemenskap får många att må bättre av att jobba. Och omvänt: isolering på jobbet och konflikter med arbetskamrater och chefer hotar hälsan.
 
Annika Härenstam är professor vid Göteborgs universitets institution för arbetsvetenskap och sociologi och inriktad på forskning om arbetsorganisation och hälsa. Tillsammans med Eva Bejerot är hon redaktör för boken Sociala relationer i arbetslivet (Gleerups 2011), som blev utnämnd till årets akademiska bok för HR-folk av tidningen Chef.
 
– Jag tror att det som väcker störst intresse med boken är att vi inte fokuserar på individerna, utan på de strukturer, organisationer och sammanhang som individerna verkar i, säger hon. Människan är en social varelse och vi påverkas hela tiden av de relationer vi har. Men mycket av chefernas managementlitteratur är väldigt riktad till individen. Vi lever ju också i en alltmer individualistisk kultur. Chefer kan frestas att tro att om de bara går en kurs till, så klarar de sin uppgift.
 
I ett av bokens kapitel visar Annika Härenstam tillsammans med Erik Berntsson både hur god hälsa hänger samman med exempelvis om man får stöd och avlastning från arbetskamrater och om man har högt i tak och öppet klimat. Källa: suntliv.nu
 
 
Läs mer om boken Sociala relationer i arbetslivet